Werkgeversbijdrage kinderopvang

Verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang

De kosten voor kinderopvang hoef je gelukkig niet helemaal zelf te betalen. Je krijgt een tegemoetkoming van de Belastingdienst: de kinderopvangtoeslag. Een deel van die toeslag wordt betaald door je werkgever.

Verplichte werkgeversbijdrage

Sinds 2007 is elke werkgever verplicht om een werkgeversbijdrage voor de kinderopvang te betalen. Daar merk je zelf niet zo veel van: je krijgt het geld namelijk niet direct van je werkgever, maar het wordt via de Belastingdienst aan jou uitgekeerd, als deel van de kinderopvangtoeslag. 

De kinderopvangtoeslag bestaat dus uit een overheids- en een werkgeversbijdrage. Je krijgt het totaalbedrag automatisch op je rekening gestort. 

Lees hier alles over de kinderopvangtoeslag in 2019. 

Voor elke werkgever

Elke werkgever betaalt een werkgeversbijdrage voor de kinderopvang, ook als er bij dat betreffende bedrijf helemaal geen personeel in dienst is dat gebruikmaakt van kinderopvang. Het maakt ook niet uit hoeveel werkende ouders er in dienst zijn bij het bedrijf: alle werkgevers betalen een vaste premie aan de overheid. De hoogte van het percentage van die premie wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.    

Wie ontvangt de werkgeversbijdrage?

Iedereen die werkt en die gebruikmaakt van de kinderopvang heeft recht op de werkgeversbijdrage. Dit geldt dus: 

  • Als je in dienst bent bij een werkgever.
  • Als je een eigen onderneming hebt.
  • Als je zonder vergoeding meewerkt in het eigen bedrijf van je partner.
  • Als je inkomsten uit andere werkzaamheden hebt, bijvoorbeeld als freelancer of artiest.
  • Als je een re-integratietraject volgt via je werkgever.

Hoeveel ontvang je?

Hoeveel de werkgeversbijdrage voor jou precies is, hangt niet af van je inkomen. Alleen het deel van de kinderopvangtoeslag dat de overheid betaalt, is inkomensafhankelijk. De werkgeversbijdrage is vastgesteld op een zesde deel van de totale opvangkosten die jij betaalt. Als je partner en jij allebei werken, krijg je allebei een zesde deel uitgekeerd: in totaal dus een derde van de opvangkosten. 

Wat moet je regelen?

Je hoeft zelf niets te regelen om de werkgeversbijdrage te ontvangen. Deze krijg je automatisch van de Belastingdienst uitgekeerd als onderdeel van de kinderopvangtoeslag.

De kinderopvangtoeslag moet je wel zelf aanvragen. Dit kan via de website www.toeslagen.nl. Je moet daar invullen hoeveel uur kinderopvang je afneemt en wat de uurprijs van de crèche is. De Belastingdienst keert vervolgens elke maand een bedrag aan je uit.

Hier tips voor de belastingaangifte van jonge ouders, weet waar je recht op hebt. 

Veranderingen in 2019

Ouders krijgen in 2019 te maken met een aantal veranderingen op het gebied van hun geldzaken. De veranderingen op een rij: