De Drie-Minuten-Toets

In 3 minuten zoveel mogelijk woordjes foutloos voorlezen, daar draait het om bij de Drie-Minuten-Toets (DMT). Misschien ken je hem nog wel van vroeger. Vanaf groep 3 doet je kind de DMT ieder schooljaar. Maar wat meet die toets nu precies en moet je je kind erop voorbereiden?

Wat is de Drie-Minuten-Toets?

De Drie-Minuten-Toets (DMT) is een CITO-toets en laat zien hoe goed je kind is in technisch lezen. Bij technisch lezen moet hij letters koppelen aan klanken, zodat hij woorden kan herkennen.

Basis van het lezen

Het kan zijn dat je kind een kei is in technisch lezen, maar weinig begrijpt van wát hij leest. Met de inhoud heeft technisch lezen namelijk maar weinig te maken. Toch is het belangrijk, omdat het de basis is van alle leesvormen. Als je kind het technisch lezen onder de knie heeft, kan hij ook begrijpend leren lezen.

Problemen opsporen

Een rij woordjes zo snel mogelijk voorlezen. Dat klinkt misschien niet zo nuttig, maar het is een ideale manier om leesproblemen op te sporen. Als je kinderen een verhaaltje laat voorlezen, kunnen ze namelijk de context van de zinnen gebruiken om een woord te voorspellen. Bij losse woorden valt het eerder op als een kind achter loopt. De leerkracht houdt met de DMT ook de voortgang van je kind in de gaten.

3 kaarten

De juf of meester, onderwijsassistent of intern begeleider neemt de DMT bij ieder kind apart af. Dat kan in de klas of juist op een rustig plekje elders in de school. Je kind krijgt 3 keer een kaart met rijen woordjes te zien. Per kaart heeft hij een minuut de tijd om zoveel mogelijk woordjes op te lezen. Woorden die hij fout uitspreekt tellen niet mee in zijn score, maar woorden die hij uit zichzelf verbetert wel.

Leesniveaus

De DMT wordt halverwege (in januari of februari) en aan het eind (mei of juni) van het schooljaar afgenomen. Groep 8 krijgt de toets alleen halverwege het jaar. Er zijn 3 verschillende leesniveaus:

  • Leeskaart 1: woordjes van 1 lettergreep die je uitspreekt zoals je ze schrijft (oog, lui, vak).
  • Leeskaart 2: woordjes van 1 lettergreep die iets lastiger te lezen zijn (vlaai, jurk, grond).
  • Leeskaart 3: woorden met 2 of meer lettergrepen (banden, aarzelen, keukentafel).

In groep 3 hoeft je kind alleen de eerste 2 kaarten te lezen. In groep 4 krijgt hij alle leeskaarten te zien en vanaf groep 5 begint hij elke DMT met de moeilijkste kaart. Is zijn score voldoende, dan hoeft hij de andere kaarten niet meer te lezen. Van elk niveau zijn er 3 verschillende varianten, zodat de kinderen de woorden niet uit hun hoofd kunnen leren.

Voorbereiden

Je hoeft je kind niet voor te bereiden op de Drie-Minuten-Toets. Het is juist beter om er niet te veel aandacht aan te besteden, omdat je kind daar faalangstig van kan worden. Bovendien kan de toets een vertekend beeld geven als je kind thuis geoefend heeft. Op school laat de juf of meester wel van tevoren zien hoe de toets eruitziet, zodat de kinderen de manier van toetsen herkennen.

Lees hier meer over het leerlingvolgsysteem.