Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Wat leert mijn kind in groep 8?

Elke school in Nederland mag zelf bepalen op welke manier en met welke lesmethodes ze invulling geven aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. Met die kerndoelen bepalen scholen een zogenaamde leerlijn. Hoe die loopt is per type onderwijs en per kind weer verschillend. Je kunt wel globaal zeggen wat je kind per jaar leert. Dit is wat hij leert in groep 8.

In samenwerking met expert

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Algemene leerdoelen in groep 8

Je zou groep 8 kunnen zien als een samenvatting van de hele schoolcarrière, met verdieping van de stof. Zo komen alle spellingsregels nog een keer voorbij. Rekenen wordt uitgebreid naar grotere getallen en meer breuken. Je kind krijgt meer huiswerk om zo alvast te wennen aan de middelbare school, en het tempo gaat omhoog. Omdat veel kinderen in de puberteit raken, komt bij biologie seksuele voorlichting aan de orde. Bij wereldoriëntatie gaat het over de hele wereld. In groep 8 krijgt je kind het schooladvies en de Eindtoets. De Eindtoets zal in veel gevallen een bevestiging zijn van het schooladvies dat de leerkracht geeft.

Advertentie

Samenvatting: algemene leerdoelen in groep 8

 • Groep 8 is het jaar van de verplichte eindtoets.
 • Het tempo gaat omhoog: je kind krijgt meer opgaven in minder tijd.
 • Je kind krijgt meer huiswerk, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
 • De wereld wordt groter bij wereldoriëntatie.

Taal in groep 8

Op herhaling

Spelling staat in het teken van de herhaling, dus alle regels komen in hoog tempo nog een keer voorbij. Het leren van nieuwe woorden blijft wel gewoon doorgaan, ook op de middelbare school. Lezen blijft dé manier om de woordenschat te vergroten en spelling te verbeteren. Bekijk de video hieronder met de beste tips om de woordenschat te vergroten:

Lijdend en bedrijvend

Bij grammatica is er aandacht voor het bijvoeglijk gebruikte voltooide deelwoord. Ofwel: ‘de beantwoorde vraag’ en ‘de vergrote foto’. Moeilijk daarbij is of er nou wel of geen extra d’s, t’s of tussenletters bij moeten. In groep 8 leren de kinderen ook nog het verschil tussen de lijdende en de bedrijvende vorm. Bijvoorbeeld: ‘Ik sla hem’ (bedrijvende vorm), of ‘Hij wordt door mij geslagen’ (lijdende vorm). En ook belangrijk: het verschil tussen ‘groter dan’ en ‘even groot als’.

Zelf schrijven

Zelf gaan de kinderen ook aan de slag met taal. Ze leren verschillende soorten tekst zelf schrijven, zoals een brief of een artikel voor een krant of tijdschrift. Je kind oefent ook met zijn mening vormen en uitspreken in een discussie. Dat kan bij taal, maar ook kunnen kinderen in discussie gaan bij een vak als nieuwsbegrip, aardrijkskunde of geschiedenis.

Advertentie

Samenvatting: taal in groep 8

 • Alle spellingsregels komen nog een keer voorbij.
 • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord en lijdende vorm.
 • Kinderen leren hun mening en gedachten onder woorden brengen.

Rekenen in groep 8

1.000.000.000

Hoeveel is een 1 met 6 nullen, en hoeveel is een 1 dan met 9 nullen? Je kind gaat rekenen met miljoenen en miljarden. Ook hierbij worden kommagetallen gebruikt, bijvoorbeeld: hoeveel nullen heeft 1,2 miljoen? Met deze getallen gaan de kinderen ook optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.

Achter de komma

In groep 8 komt ook het delen tot achter de komma aan de orde. En de leerkracht legt de relatie tussen deling, kommagetal en breuk. In groep 8 werken de kinderen met tienden, honderdsten en duizendsten. Ze plaatsen de getallen op de getallenlijn, waardoor ze kunnen zien welke getallen dicht bij elkaar liggen en welke niet.

Meer dan 100%

Breuken vereenvoudigen en delen en vermenigvuldigen is nieuw. Zo leren ze de relatie met kommagetallen, procenten en verhoudingen. Rekenen met de percentages gaat met minder mooie getallen dan in groep 7. Het gebruiken van een verhoudingstabel om deze sommen uit te rekenen is handig.

Ronde bedragen

Met geld rekenen gaat ook verder. Behalve hoeveel geld je teruggeeft van tien of vijftig euro, leren de kinderen ook hoe je handig kunt bijleggen, zodat de caissière een briefje of een hele euro kan teruggeven. En hoeveel kost een fles cola als je er 3 koopt voor de prijs van 2?

Advertentie

Gemiddeld

Kinderen gaan ook verder met leren hoe je aan de hand van een kaart op schaal de echte afstand berekent. Ook krijgen ze een afstandentabel en leren ze gemiddelden te berekenen.

Samenvatting: rekenen in groep 8

 • Getallen gaan tot 1 miljard.
 • Kommagetallen en percentages worden ingewikkelder.
 • Rekenen met geld: hoeveel bijleggen voor een rond bedrag?
 • Leren meten met een kaart en gemiddelden berekenen.

Wereldoriëntatie in groep 8

Breed wereldbeeld

Kinderen leren in groep 8 met aardrijkskunde over de hele wereld. Hoe aardbevingen en vulkanen ontstaan leren leerlingen in groep 8, maar er is ook aandacht voor hoe mensen aan hun eten komen. Wat is er bijvoorbeeld nodig om rijst te kweken in Azië? Bij topografie leert je kind de hele wereld kennen.

Dieper in de geschiedenis

Het kan zijn dat de school in groep 8 verder gaat met de geschiedenis van Nederland en de nieuwste tijd behandelt (Koude Oorlog, dekolonisatie), maar het kan ook zijn dat dit al is afgerond en een van de onderwerpen uit de vorige klassen wordt uitgediept. Populair zijn de Gouden Eeuw, de Tweede Wereldoorlog en de slavernij.

Let’s talk about sex

De puberteit zit eraan te komen. Kinderen leren bij biologie alles over het menselijk lichaam, en ook over wat er op het moment aan verandert: schaamhaar, zweten en seksualiteit.

Natuur en techniek

Verder leren de kinderen ook van alles over elektriciteit en energie: over hoe elektriciteit wordt opgewekt en wat de energiebronnen zijn. En: hoe komt stroom nou eigenlijk in (en uit) een batterij?

Samenvatting: wereldoriëntatie in groep 8

 • Aardrijkskunde gaat over de hele wereld.
 • Geschiedenis gaat de diepte in.
 • De puberteit komt eraan: let’s talk about sex.
 • Natuur en techniek gaat over energiebronnen.

Verplichte eindtoets in groep 8

Groep 8 is het jaar waarin alles gericht is op de overgang naar de middelbare school. Groep 8 is ook het jaar van de verplichte eindtoets. Dit jaar moeten scholen een eindtoets van Cito of een andere aanbieder afnemen. Ondanks dat de toets verplicht is, mogen scholen in het voorgezet onderwijs een bepaalde Citoscore niet meer als toelatingseis stellen. Bindend is nu het advies van de school. Kinderen kunnen behoorlijk zenuwachtig worden van de Cito of andere toetsen. Onthoud dat de uitslag van de Eindtoets het schooladvies niet omlaag kan halen. Bij een hogere score kan het schooladvies wel naar boven worden aangepast.

Lees ook: Zo bereid je je kind voor op de middelbare school

Naar de middelbare school: stap voor stap

 1. Op de meeste scholen bespreken de leerkrachten in november met de ouders het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
 2. In januari/februari/maart zijn er op veel scholen open dagen.
 3. Voor 1 maart krijgt iedere leerling in groep 8 een schooladvies dat aangeeft welk soort school in het voortgezet onderwijs het beste bij hem past. Daarna worden de leerlingen via de basisschool aangemeld voor het voorgezet onderwijs op de gekozen school.
 4. Rond half april volgt de verplichte eindtoets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
 5. In juni krijgen de ouders van de middelbare school te horen of hun kind wordt geplaatst.

Dit artikel is tot stand gekomen en goedgekeurd door artsen en andere (medische) deskundigen van het Ouders van Nu expertteam.

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl, auteur van meerdere oefenboeken rekenen en ze werkte mee aan het leerzame spel ‘Rekenen met je kleuter - voor fijne, leerzame gesprekjes aan de keukentafel’. Het is de missie van Maaike om ouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun kind op de basisschool.

Voor meer informatie:

Social media van Maaike de Boer:

Publicaties: Video’s:

Ouders van Nu Voordeelpas

Wil jij besparen op baby- en kinderspullen, kleding, speelgoed en meer?

Dat kan met de Ouders van Nu Voordeelpas!
Shop met korting