Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
door

5 eigenschappen die je peuter zijn hele leven houdt

Als je naar je peuter kijkt is het moeilijk om voor te stellen dat er een moment komt dat hij groot is en niet meer knoeit met zijn eten of tegen zijn knuffel praat. Wees gerust: hij heeft ook eigenschappen die nooit veranderen.

Advertentie

Psychologen hebben ontdekt dat je persoonlijkheid eigenlijk nooit drastisch verandert. In zowel een onderzoek van Kings College in Londen als in Amerikaans onderzoek van de University of California is gekeken naar specifieke persoonlijkheidskenmerken van jonge kinderen. Vervolgens zijn deze kenmerken vergeleken met het karakter dat de kinderen hadden terwijl ze opgroeiden. In beide onderzoeken was er opmerkelijk weinig verandering te zien: verlegen kinderen groeiden bijvoorbeeld niet uit tot extraverte kinderen en andersom ook niet.

In de genen

Ook de resultaten van een andere studie, van de University of Iowa, sluiten hierbij aan. Hier ontdekten onderzoekers dat kieskeurige baby’s van 1 maand oud meer kans hadden op angststoornissen en hyperactiviteit in hun jonge tienerjaren, dan de baby’s die helemaal geen kieskeurig gedrag vertoonden. ‘Reden om aan te nemen dat persoonlijkheid niet is aangeleerd, maar echt in ons zit’, zegt Christopher Nave, onderzoeker aan de University of California in het tijdschrift Social Psychological and Personality Science. ‘Het zit in onze genen.’

Levenslang

Dit zijn de vijf eigenschappen waarvan onderzoekers denken dat ze niet veranderen als je kind opgroeit:

 1. Spraakzaam
  Volgens de Amerikaanse studie waren de volwassenen die als kind spraakzaam waren, eerder geneigd om zich communicatief goed te ontwikkelen. Ook hadden ze de neiging om een beetje bazig te zijn. De minder spraakzame kinderen ontwikkelden zich tot meer sociaal onhandige volwassenen, die als het moeilijk werd, snel opgaven.
 2. Go-with-the-flow
  Kinderen waarvan de onderzoekers zagen dat ze zich makkelijk aan nieuwe situaties konden aanpassen, groeiden op tot vrolijke mondige personen. Kinderen die daar meer moeite mee hadden, ontwikkelden zich tot volwassenen met een negatiever zelfbeeld en ook zochten ze vaker hulp.
 3. Impulsief
  De Britse onderzoekers ontdekten dat vooral de 3-jarigen die als meest impulsief werden gecategoriseerd, als jong volwassenen gevoelig waren voor spanning en angst. Ook het Amerikaanse onderzoek zag dat impulsieve kinderen angstiger en onzekerder werden toen ze opgroeiden.

Lees ook: Veilige ouder-kindrelatie voorkomt later tienerangst

 1. Bescheidenheid
  Jonge kinderen die bescheiden zijn, blijven dat hun leven, constateren de Amerikaanse onderzoekers. Ook hadden ze als volwassenen eerder de neiging zich schuldig te voelen, dan de mannen en vrouwen die minder bescheiden waren als kind.
 2. Zelfvertrouwen
  Uit beide studies kwam naar voren dat kinderen die van nature zelfverzekerd en extravert waren, die eigenschappen als volwassenen ook bezaten. Bovendien blijkt uit een Schotse langetermijnstudie dat kinderen met veel zelfvertrouwen en zelfrespect als volwassenen gezonder waren dan kinderen met een laag zelfbeeld. De onderzoekers veronderstellen dat mensen met een positief zelfbeeld meer gemotiveerd zijn om er gezonde gewoonten, zoals lichaamsbeweging en goede voeding, op na te houden.

Vaardigheden ontwikkelen

Hoewel beide studies aantonen dat basispersoonlijkheden niet of nauwelijks zullen veranderen, is er ook geen enkele reden om je nu zorgen te maken dat je verlegen peuter zal uitgroeien tot een angstige sociale outcast. Zo bevestigen talloze studies dat kinderen die met respect zijn grootgebracht, emotionele steun en duidelijke grenzen krijgen, vaker positieve sociale vaardigheden ontwikkelen.

Ook zijn er manieren om een ​​kind te helpen zijn gedrag aan te passen. Een impulsief kind kan leren dat hij moet denken voordat hij handelt, en met positieve gedachten (‘Ik weet dat ik dit kan doen, als ik het probeer’) kan het zelfvertrouwen van een kind worden versterkt.

Bron: Romper Beeld: Shutterstock