kinderopvangtoeslag

Hoe zit het met de kinderopvangtoeslag in 2019

Goed nieuws: de kinderopvangtoeslag gaat in 2019 flink omhoog. Dit geldt zowel voor de buitenschoolse opvang, als dagopvang en gastouderopvang. Ouders met kinderen op de dagopvang gaan er het meest op vooruit. En hoe meer opvang je gebruikt, hoe hoger de stijging.

Stijging kinderopvangtoeslag voor 2019

Vanaf 2019 stelt het kabinet 248 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvangtoeslag. Daarmee wil het kabinet werkende ouders tegemoet komen en stimuleren dat ouders (meer) gaan werken. Ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden verhoogd. 

Kinderopvang duurder

De uurtarieven van de kinderopvang gaan in 2019 omhoog, omdat de opvangorganisaties hogere kosten gaan maken door de nieuwe kwaliteitseisen en regels. Veel opvangorganisaties moeten bijvoorbeeld extra personeel in dienst nemen, omdat er vanaf nu nog drie baby’s per pedagogische medewerker in een groep mogen zitten. Voorheen was dat vier baby’s per medewerker.  

Kinderopvang wordt dus duurder, maar het kabinet verhoogt ook de kinderopvangtoeslag, ter compensatie. En die verhoging moet gunstig uitpakken, waardoor vrijwel elke ouder met kinderen in de opvang er financieel op vooruit gaat. Dat geldt zowel bij het eerste kind als het tweede of volgende kind dat naar een kinderopvang gaat. De regering heeft rekening gehouden met een prijsverhoging van het uurtarief van kinderopvang van 0,57 euro. Maar zelfs met die verhoogde kosten meegerekend houden ouders aan het einde van de streep meer geld over dan in 2018: variërend van een paar honderd tot ruim duizend euro. Lees hier: welke soorten kinderopvang zijn er?

Wanneer recht op kinderopvangtoeslag?

Om in 2019 in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Jij en je partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres
 • Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • De opvang van je kind of kinderen moet plaatsvinden bij een geregistreerd kinderopvang of een geregistreerde gastouder. Dit geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang. 
 • Je hebt een contract afgesloten met de kinderopvang of gastouder. 
 • Per kind kun je maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag gebruiken.
 • Of je recht hebt op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen, maar ook van het aantal uren dat jij en je partner werken en het arbeidsinkomen dat jullie hebben.
 • Ook als je niet werkt heb je recht op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als je een (re)integratietraject volgt, een inburgeringscursus doet of als je studeert.
 • Je betaalt een verplichte eigen bijdrage over een deel van de opvangkosten. Hoe groot het deel is dat je zelf moet betalen, hangt af van je inkomen en voor hoeveel kinderen je opvang afneemt. 

Hoeveel extra aan kinderopvangtoeslag in 2019?

Wat voor jou precies het voordeel is, hangt af van je inkomen en de kinderopvangtoeslagtabel die bij je inkomen hoort. Per saldo krijgen de laagste inkomens 96 procent van de kosten vergoed en de hoogste inkomens 33,3 procent. Over het algemeen gelden de volgende stijgingen voor 2019: 

 • Een alleenstaande ouder met één kind op de opvang, voor drie dagen per week, met een jaarinkomen tot 40.000 euro, krijgt zo’n 1.200 euro meer toeslag in 2019 ten opzichte van 2018. 
 • Ouders met één of meerdere kinderen die drie dagen per week naar de opvang gaan, en die minder dan 114.000 per jaar verdienen (gezamenlijk), krijgen in 2019 ruim duizend euro meer aan kinderopvangtoeslag. 
 • Voor ouders die jaarlijks gezamenlijk tussen de 90.000 en 105.000 euro verdienen, is de stijging van de kinderopvangtoeslag het grootst: zo’n tweeduizend euro. 
 • Ouders die gezamenlijk meer dan 140.000 euro per jaar verdienen, met één kind die 3 dagen naar de opvang gaat, is de stijging voor 2019 zo’n 323 euro.  
 • In de meeste gevallen gaat het om een verhoging van ongeveer honderd euro per kind per maand.

Via de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken van de toeslag die je per maand kunt krijgen.

Let op: dit bedrag krijg je dus extra als toeslag, maar de kosten voor de opvang stijgen ook. Je betaalt dus ook meer dan in 2018, maar aan het eind van de rekening zul je waarschijnlijk wel meer overhouden. 

Stijging van uurtarieven kinderopvang

In 2019 gaan de maximum uurtarieven van de kinderopvang omhoog ten opzichte van 2018.

Soort kinderopvang Leeftijd Prijs per uur in 2018 Prijs per uur in 2019
Dagopvang 0-4 jaar € 7,45 € 8,02
Buitenschoolse kinderopvang 4-12 jaar € 6,95 € 6,89
Gastouderopvang 0-12 jaar € 5,91 € 6,15

Het gaat hier om de maximum uurtarieven waarover de kinderopvangtoeslag wordt berekend. Het kan zijn dat het uurtarief bij jouw kinderopvang of gastouder hoger is dan bovenstaande tarieven. Over die extra kosten krijg je dan geen kinderopvangtoeslag. Betaal jij bijvoorbeeld bij jouw dagopvang twintig cent per uur meer dan bovenstaande 8,02 euro, dan betaal je die twintig cent per uur zelf. 

Kinderopvangtoeslag tabel 2019

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van je inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger de bijdrage. Voor het percentage wordt onderstaande tabel aangehouden:

Tabel – Kinderopvangtoeslagtabel 2019:

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
€ 19.433 96,0% 96,0%
€ 19.434 € 20.728 96,0% 96,0%
€ 20.729 € 22.020 96,0% 96,0%
€ 22.021 € 23.315 96,0% 96,0%
€ 23.316 € 24.610 96,0% 96,0%
€ 24.611 € 25.903 95,6% 95,7%
€ 25.904 € 27.197 94,5% 95,5%
€ 27.198 € 28.487 93,5% 95,3%
€ 28.488 € 29.879 92,6% 95,1%
€ 29.880 € 31.269 92,0% 95,0%
€ 31.270 € 32.662 91,0% 94,8%
€ 32.663 € 34.053 90,5% 94,6%
€ 34.054 € 35.447 89,7% 94,6%
€ 35.448 € 36.838 88,9% 94,6%
€ 36.839 € 38.262 88,3% 94,6%
€ 38.263 € 39.689 87,5% 94,6%
€ 39.690 € 41.116 86,8% 94,6%
€ 41.117 € 42.542 86,1% 94,6%
€ 42.543 € 43.971 85,2% 94,6%
€ 43.972 € 45.398 84,7% 94,6%
€ 45.399 € 46.824 83,9% 94,6%
€ 46.825 € 48.251 83,3% 94,6%
€ 48.252 € 49.810 82,4% 94,6%
€ 49.811 € 52.868 80,9% 94,6%
€ 52.869 € 55.924 80,1% 94,2%
€ 55.925 € 58.982 79,0% 93,6%
€ 58.983 € 62.041 76,8% 93,2%
€ 62.042 € 65.097 74,5% 92,9%
€ 65.098 € 68.156 72,3% 92,2%
€ 68.157 € 71.213 69,9% 91,9%
€ 71.214 € 74.271 67,6% 91,2%
€ 74.272 € 77.331 65,4% 90,5%
€ 77.332 € 80.387 63,1% 90%
€ 80.388 € 83.447 60,9% 89,6%
€ 83.448 € 86.504 58,4% 89,3%
€ 86.505 € 89.560 56,2% 88,6%
€ 89.561 € 92.618 54,0% 88,2%
€ 92.619 € 95.737 51,6% 87,7%
€ 95.738 € 98.869 49,6% 87,0%
€ 98.870 € 102.000 47,5% 86,5%
€ 102.001 € 105.131 45,4% 86,1%
€ 105.132 € 108.261 43,3% 85,8%
€ 108.262 € 111.393 41,4% 85,1%
€ 111.394 € 114.527 39,5% 84,5%
€ 114.528 € 117.658 37,6% 84,1%
€ 117.659 € 120.787 35,7% 81,7%
€ 120.788 € 123.919 34,1% 83,2%
€ 123.920 € 127.051 33,3% 82,5%
€ 127.052 € 130.182 33,3% 81,9%
€ 130.183 € 133.313 33,3% 80,9%
€ 133.314 € 136.444 33,3% 80,6%
€ 136.445 € 139.576 33,3% 79,8%
€ 139.577 € 145.839 33,3% 78,3%
€ 145.840 € 148.971 33,3% 77,4%
€ 148.972 € 152.101 33,3% 76,9%
€ 152.102 € 155.234 33,3% 76,2%
€ 155.235 € 158.366 33,3% 75,5%
€ 158.367 € 164.628 33,3% 73,8%
€ 164.629 € 167.757 33,3% 73,3%
€ 167.758 € 170.890 33,3% 72,6%
€ 170.891 € 174.021 33,3% 71,8%
€ 174.022 € 177.154 33,3% 71,1%
€ 177.155 € 180.285 33,3% 70,5%
€ 180.286 € 183.416 33,3% 69,8%
€ 183.417 € 186.548 33,3% 69,0%
€ 186.549 € 189.678 33,3% 68,5%
€ 189.679 en hoger 33,3% 67,6%

Kinderopvangtoeslag aanvragen

De toeslag vraag je aan op www.toeslagen.nl. Je moet invullen hoeveel uur kinderopvang je afneemt en wat de uurprijs is. De Belastingdienst keert vervolgens elke maand een bedrag uit, zodat je de factuur van de kinderopvangorganisatie kunt betalen. Dit bedrag storten ze op jouw rekening.

De Belastingdienst kan ook rechtstreeks uitbetalen aan de kinderopvangorganisatie. Dat mag je zelf bepalen bij de aanvraag. Indien je de keuze maakt om het rechtstreeks te laten uitbetalen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De kinderopvang of gastouderbureau heeft een overeenkomst met de Belastingdienst. Vraag dit na bij je opvanginstelling.
 • Je maakt gebruik van een kinderopvanginstelling in Nederland.
 • Als je meer kinderen hebt die naar de opvang gaan, dan moeten zij naar dezelfde opvanginstelling gaan. 
 • Spreek met je opvang af dat de Belastingdienst de toeslag rechtstreeks naar hen overmaakt.

Let op: doe een voorzichtige schatting bij het aanvragen van je toeslag, want achteraf vindt een verrekening plaats. Als je teveel hebt gekregen, moet je dit terugbetalen. 

Kinderopvangtoeslag is met terugwerkende kracht aan te vragen, maar alleen binnen drie maanden na de maand dat je kind naar de kinderopvang gaat. Als je langer wacht, krijg je alleen het bedrag over de laatste drie maanden terug en loop je de toeslag van de eerdere maanden dus mis.

Een bijdrage als zelfstandige?

Ook als zelfstandige kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. De Belastingdienst berekent de kinderopvangtoeslag met de uren die je per jaar besteedt aan je bedrijf. Mocht je twijfelen of de bijdrage ook voor jou geldt dan kun je op www.toeslagen.nl toetsen of je in aanmerking komt voor de bijdrage.

Bureaukosten

Bij de Belastingdienst geef je een gemiddelde uurprijs aan van de opvang. Bij gastouderopvang moet je ook de bureaukosten, administratiekosten of bemiddelingskosten, inschrijfkosten, extra kosten voor eten, drinken en luiers en eventuele vervoerskosten van school naar de opvang of andere kosten die het bureau aan je factureert, daarin meerekenen. Al deze kosten komen namelijk ook in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. 

Dit totaalbedrag mag alleen niet boven het maximale uurtarief uitkomen. Is dat toch het geval, dan houdt de Belastingdienst daar geen rekening mee bij het bepalen van de kinderopvangtoeslag. In dat geval wordt er alleen toeslag uitgekeerd over het maximale uurtarief. De hogere kosten betaal je uit eigen zak. 

Vergelijk gastouderbureaus

Je doet er goed aan om de prijzen onderling te vergelijken. Er zitten grote verschillen in de kosten die je, los van de opvangkosten zelf, aan het bureau betaalt.