Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Naar de kinderopvang

Het is zover: je kind gaat naar de kinderopvang. Hoe verloopt het intakegesprek, wanneer gaat je baby wennen en hoe gaat het er aan toe op een kinderdagverblijf?

Voordat je baby voor de allereerste keer gaat wennen op de kinderopvang, is er een intakegesprek. Het kinderdagverblijf kan in dat gesprek veel vertellen en voor jou is het een goede gelegenheid om de dingen die je je nog afvroeg te bespreken.

Advertentie

Het intakegesprek

Het belangrijkste bij het intakegesprek is de kennismaking met de pedagogisch medewerkers, oftewel leidsters, van de groep waarin je kind komt. Met hen heb je in de praktijk het meeste contact. En omdat zij degenen zijn die met jouw kind gaan optrekken, is het erg belangrijk dat jij ze informatie over je kind geeft. Jij kent je kind tenslotte het beste. Is er al sprake van een ritme en hoe ziet dat eruit? Meldt hij zich als hij wakker is? Hoe kun je zien dat hij moe wordt? Wat helpt bij inslapen en welke manier van troosten vindt je baby het fijnste? Al deze ‘weetjes’ helpen de pedagogisch medewerkers om je kind snel te leren kennen. Voor je baby de allerbeste start.

Net als veel jonge ouders heb je misschien nog nooit een kinderdagverblijf van binnen gezien. Het is dan ook niet gek dat je je afvraagt hoe het er aan toe gaat op een kinderdagverblijf en hoe je kind straks zijn of haar dag door zal brengen op de kinderopvang.

Baby wennen op de kinderopvang

Wennen is niets anders dan de kennismaking geleidelijk opbouwen. Voordeel voor de baby is dat het minder vermoeiend is dan meteen met volle dagen te beginnen. Hij is er een paar keer geweest en als de opvang echt van start gaat, is de groep geen compleet onbekend terrein meer. Hij heeft al eens in de slaapkamer geslapen en heeft al eens op schoot gezeten bij de pedagogisch medewerkers/leidsters. In de praktijk blijkt dat het wennen vaak soepel verloopt. In veel kinderdagverblijven worden ouders uitgenodigd om mee te komen wennen. Hierdoor voelt je baby zich nog sneller veilig. Zorg er wel voor dat je zelf ontspannen bent.

Een baby voelt het direct als jij stress hebt en zal dit gevoel overnemen. Samen wennen is niet alleen fijn voor je baby, maar ook een kans voor jullie als ouders om een goed beeld te krijgen van hoe het er in de groep van je kind aan toe gaat. Bovendien kun je dan zelf je kind verzorgen, voeden en eventueel in bed leggen en de leidsters waarom je bepaalde dingen doet. Bespreek of je het wennen kunt opbouwen. De eerste keer bijvoorbeeld maximaal twee uurtjes waarin jij je kind voedt en verzorgt. Een tweede keer kan dan wat langer zijn. Je kunt dan je kind bijvoorbeeld in bed leggen en daarna zelf even weggaan. Bedenk wat je zelf prettig zou vinden en bespreek met de pedagogisch medewerkers of dit ook past in hun plannen en activiteiten op de groep. Overigens is wettelijk vastgelegd, dat elk kinderdagverblijf een wenbeleid moet hebben. Hier kun je gerust naar vragen.

Zo ziet een dag van een baby er op de kinderopvang uit

Een dag op een babygroep ziet er anders uit dan een dag in een dreumes- of peutergroep of in een verticale groep. De voedings-, verzorgings- en slaapmomenten worden zoveel mogelijk afgestemd op thuis en bepalen in een babygroep voor een groot deel het ritme en de structuur van de dag. Tijdens deze momenten krijgt je baby alle aandacht en liefde van de pedagogisch medewerker. Tijdens één dag laten we zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerker je baby verzorgen. Dat is wel zo vertrouwd.

Is je baby wat groter, dan zal hij samen met andere baby’s eten. Is het tijd voor je kind om te slapen, dan kan dit een aparte slaapkamer waar je baby altijd in hetzelfde vertrouwde bedje ligt. Tussen de eet- en slaapmomenten door, kan je baby spelen in de (grond)box of op de mat of lekker rondkruipen over de grond.

Zo ziet een dag van een dreumes er op de kinderopvang uit

Vanaf het moment dat je baby gaat lopen, wordt zijn wereld letterlijk groter. Je kind kan nu zelf actief op plekken afstappen die hij voorheen niet kon bereiken. Dreumesen hebben dan ook een enorme drang om te bewegen en te lopen, klimmen, glijden of rond te stampen. Kinderdagverblijfgroepen waarin dreumesen zitten, zijn dan ook zo ingericht dat jonge kinderen er vrij en veilig kunnen bewegen..

De pedagogisch medewerkers spelen verder in op de nieuwe ontwikkelingen van je kind door activiteiten aan te bieden die passen bij de leeftijd. Daarbij horen bijvoorbeeld kiekeboe-spelletjes, voorlezen, samen zingen, vingerverven en spelen met zand- en water.

Zo ziet een dag van een peuter er op de kinderopvang uit

In een peutergroep ziet de dag van je kind er weer anders uit, dan bij de kleinere kinderen. Tijdens het brengen spelen de kinderen zelf met de blokken, maken ze een puzzel of spelen met een paar groepsgenootjes in de huishoek. De pedagogisch medewerkers maken een praatje met de ouders en noteren eventueel dingen die ze opvalt aan de peuters. Als de ouders vertrokken zijn, eten ze met jouw kind en de andere kinderen samen fruit of een ander tussendoortje en wordt er iets gedronken.

Na het tussendoortje is er tijd om lekker vrij te spelen en voor een korte activiteit. Als het weer het toelaat wordt er vaak ook buiten gespeeld. Ook leuk als het niet zo’n mooi weer is en ze lekker door de plassen kunnen stappen. Tussen de middag wordt er samen met de kinderen brood gegeten en melk of thee gedronken. Op sommige kinderdagverblijven wordt er zelfs warm gegeten. ‘s Middags gaan de peuters die dit nodig hebben slapen. Soms in een slaapkamer, soms op een stretcher in de groep. Vaak blijft een medewerker bij de slapende peuters en zorgt zij ervoor dat ze in ieder geval een uurtje rusten. Ondertussen wordt er met de niet-slapers geknutseld, voorgelezen of een spelletje gedaan. Als de slapertjes weer wakker zijn is het tijd voor een tussendoortje, waarna er weer naar hartenlust binnen of buiten gespeeld kan worden. Tot het weer tijd is om naar huis te gaan en de eerste papa’s en mama’s binnen komen.

Invloed als ouder op het kinderdagverblijf

Dát ouders invloed kunnen hebben op een kinderdagverblijf is wettelijk vastgelegd. Om te beginnen heb je als ouder recht op bepaalde informatie. In de wet Kinderopvang staat over welke aspecten van de opvang een kinderdagverblijf ouders moet informeren. Dat is natuurlijk over de pedagogische aanpak, die beschreven moet zijn in een pedagogisch beleidsplan.

Ook moet je geïnformeerd worden over de groep waarin je kind zit en over de pedagogisch medewerkers die daar werken. Als hierin veranderingen zijn, moet je daarover ingelicht worden. Voor alle ouders hoort ook het inspectierapport van de GGD ter inzage te zijn, ofwel op de site van het kinderdagverblijf of via een papieren versie.

De oudercommissie

Kinderdagverblijven zijn verplicht om zich in te spannen een Oudercommissie op te zetten, zodat via een afvaardiging ouders kunnen meedenken en meepraten over een aantal wezenlijke aspecten van de opvang. Wettelijk is vastgelegd dat het hierbij onder andere gaat om voedingsbeleid, veiligheid en hygiëne en de opvoeding in de groepen. Ook moet de kinderopvang een duidelijke klachtenregeling hebben en de ouders hierover informeren.

Opvoeden in overleg

Hierboven staan de meer formele regels voor invloed van ouders. Wat zich afspeelt in de meer informele en dagelijkse contacten tussen ouders en kinderdagverblijf is even belangrijk. Kinderdagverblijf en ouders zijn samen opvoeders. Dat houdt ook in: opvoeden in onderling overleg. Er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers en als het goed is van begrip en respect voor elkaar. Je leert elkaar kennen bij het brengen en halen en dat zijn ook momenten waarop je over en weer leuke én belangrijke dingen kunt uitwisselen

10-minutengesprek

Veel kinderdagverblijven hebben daarnaast een keer per jaar een 10 minuten gesprek met ouders. Dan is er wat meer tijd om te bespreken hoe het met het kind gaat en of je nog specifieke wensen hebt voor de omgang met je kind.

Tip: zo bereid je je goed voor op het 10-minutengesprek

Soms gaat het anders op de kinderopvang

Accepteren dat op de kinderopvang dingen soms anders gaan dan thuis, hoort erbij en is goed voor je eigen gemoedsrust. Maar het gaat om jouw kind en zaken die voor jou echt belangrijk zijn, moet je zeker proberen aan de orde te stellen. Bedenk: ook het kinderdagverblijf heeft er baat bij als het goed gaat met je kind. De meeste kinderdagverblijven staan open voor wensen van ouders, mits die redelijk zijn en te realiseren zijn in de setting van een kinderdagverblijf en de groep.