Kind met groeistoornis

Kind met groeistoornis

De meeste kinderen groeien volgens eenzelfde patroon. Maar soms lopen ze hier ver op vooruit of op achter, wat dan? Wat als je kind een groeistoornis heeft?

Heeft mijn kind een groeistoornis?

Het kan zijn dat je kind in aanleg erg lang of klein is. De lengte van jou en je partner geeft daarvoor een goede indicatie. Lange ouders krijgen in de regel lange kinderen, korte ouders krijgen korte kinderen (hoewel er flink wat uitzonderingen zijn). Als de groei van je kind in grote mate afwijkt van de gemiddelde groei is nader onderzoek noodzakelijk.

Advertentie

Groeiachterstand

Vooral bij een groeiachterstand zijn allerlei oorzaken mogelijk. Er zijn diverse ziektes die een groeistoornis veroorzaken, maar ook kan het zijn dat het lichaam te weinig groeihormoon aanmaakt.

In dat geval is het mogelijk om extra hormoon toe te dienen tot je kind ‘uit de groei’ is. Daarnaast is het mogelijk hormonen toe te dienen die de puberteit uitstellen, waardoor een kind nog wat langer kan doorgroeien.

Groei remmen bij meisjes

Lange meisjes kunnen hormonen toegediend krijgen om de pubertijd te vervroegen. Daarmee wordt de groei geremd, en de pubertijdsgroeispurt verkort. Hormoonbehandelingen hebben vervelende bijwerkingen, zoals gewichtstoename, stemmingswisselingen en een verhoogde kans op trombose.

Ook de effecten van hormoonbehandelingen op lange termijn zijn nog niet duidelijk omdat de behandelingen daarvoor nog te kort worden uitgevoerd. Daarom wordt terughoudend omgegaan met ingrijpen op de groei.

Groei remmen bij jongens

Jongens kunnen injecties krijgen met mannelijk hormoon om de groei te remmen. Daardoor gaan ze harder groeien, maar dat duurt korter. Er wordt ook wel operatief ingegrepen met een knieoperatie waardoor de groei van de benen stopt.

De rest van het lichaam groeit gewoon door, maar omdat lange mensen meestal naar verhouding lange benen hebben blijven de lichaamsverhoudingen normaal. Deze ingreep wordt alleen verricht bij jongens die naar verwachting langer worden dan 2,05 meter.

Risico van een knieoperatie is dat de stand van de benen kan veranderen waardoor er eerder slijtage krijgt. De effecten van knieoperaties op lange termijn zijn nog niet duidelijk omdat de behandelingen daarvoor nog te kort worden uitgevoerd. Daarom wordt terughoudend omgegaan met ingrijpen op de groei.

Groei van je kind bijhouden

Wil je bijhouden hoe de groei van je kind verloopt? Download dan het groeidiagram voor Groeidiagram meisjes of Groeidiagram jongens.

Bron: Groeiwijzer