Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
het schoolrapport: wat staat er precies in

Het schoolrapport: wat staat er precies in?

Hoe presteert je kind op school? En hoe komt een leraar tot een beoordeling van je kind? Het schoolrapport geeft duidelijkheid.

Advertentie

Op de meeste basisscholen krijgt je kind driemaal per jaar een schoolrapport mee. Grofweg is dat voor de kerstvakantie, voor de meivakantie en voor de zomervakantie. Elke school gebruikt ander soort rapport, maar in de basis komt het op hetzelfde neer: wat zijn de bevindingen van de leraar?

Zo wordt elk kind beoordeeld op de resultaten van cognitieve zaken als rekenen, taal, lezen en oriënterende vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Dit wordt bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er ook gekeken naar gedrag, inzet en motivatie.

Het Leerlingvervolgsysteem

Sinds schooljaar 2014-2015 werken basisscholen verplicht met een leerlingvervolgsysteem (LVS) Dit wordt ook wel het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee worden de vorderingen en resultaten bijgehouden van zowel je kind als van de school.

Cito-resultaten

Er bestaan verschillende leerlingvervolgsystemen. Scholen mogen zelf bepalen met welk LVS ze werken, maar de meest gebruikte is het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. Heeft de school van jouw kind gekozen voor dit systeem dan zie je de resulaten hiervan terug in het schoolrapport. Dit kan met letters (A t/m E) of met de nieuwe verdeling I t/m V. Cito zet de score van jouw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland.

Advertentie

Oude verdeling:
A 25% hoogst scorende leerlingen
B 25% ruim boven tot net boven het gemiddelde
C 25% net tot ruim onder het gemiddelde
D 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
E 10% laagst scorende leerlingen

Nieuwe wijze
I 20% hoogst scorende leerlingen
II 20% boven het landelijk gemiddelde
III 20% landelijk gemiddelde
IV 20% onder het landelijk gemiddelde
V 20% laagst scorende leerlingen

Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld B of C zijn of een III of IV. Als de score van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage C of een hoge C (bijna een B)? Ook is het handig om te vragen bij welke sommen of taalvragen je kind de meeste fouten maakt. Je kunt dan eventueel gericht oefenen met je kind.

Methode-gebonden toetsen

Naast de Cito-resultaten zijn er ook toetsen om de dagelijkse leerprestaties van je kind te beoordelen. Dit wordt gedaan met de methode-gebonden toetsen die het hele jaar worden afgenomen. In deze toetsen wordt gekeken naar de kennis van de leerstof die net door je kind is opgedaan. De kennis voor deze toetsen ligt dus nog vers in het geheugen van je kind. De resultaten van deze toetsen liggen vaak hoger dan die van de Cito-toetsen.

Advertentie

Andere belangrijke beoordelingen

Behalve de schriftelijke toetsen kijkt de docent ook naar andere belangrijke dingen, namelijk de persoonlijke kanten van je kind: hoe gaat het met zijn motivatie, hoe zit het met zijn concentratie, zijn werkhouding en inzet? Hoe is zijn relatie met de docent en de andere leerlingen in de klas?

Ook deze zaken zijn belangrijk om te beoordelen. Want het succes van een kind hangt niet alleen af van zijn leerprestaties.

Beoordelen met cijfers of letters?

Scholen mogen in overleg met de MR bepalen op welke manier prestaties worden beoordeeld. Dat kan met letters: zwak, matig, voldoende, ruim voldoende, goed of met cijfers (1 t/m 10).

Het voordeel van het beoordelen met letters is dat een leerling grote stappen moet maken om te zien of hij vooruit is gegaan. Het voordeel van cijfers is dat je met half punt er bij of er af meer verschil kan laten zien of er vooruitgang is of niet.

Rapport bespreken tijdens 10 minutengesprekken

De meeste scholen organiseren drie keer per jaar 10-minutengesprekken vlak na het geven van het schoolrapport. Mochten de resultaten in het rapport tegenvallen dan zijn deze gesprekken het moment om dat met de leerkracht te bespreken. Maar ook als je kind een goed rapport heeft, is het fijn om tijdens een 10 minutengesprek te horen hoe het met je kind in de klas gaat.

Hoe ga je om met teleurstellend rapport?

Als je kind zijn schoolrapport krijgt dan kan dat een spannend moment zijn. Want wat als zijn prestaties tegenvallen? Hoe kun je dan als ouder het beste reageren?

  • Word niet boos en ga geen straf geven. Een tegenvallend rapport is al geen leuk nieuws. Straffen staat een gesprek over hoe het nu verder moet ook in de weg.
  • Ga met je kind in gesprek om er achter te komen wat de oorzaak kan zijn. Heeft hij het wel naar zijn zin op school? Vindt hij het moeilijk? Vindt hij het fijn om extra begeleiding te krijgen op school of thuis?

Maak ook duidelijk dat het geen ramp is dat het rapport tegenvalt en zorg ervoor dat hij niet het gevoel heeft dat hij heeft gefaald. Zo voorkom je dat je kind onzeker wordt.

Zwangerbox partnerpagina Waterwipes 2022

Waterwipes

Bekijk de website