Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
gesloten adoptie

Gesloten en open adoptie

Bij gesloten adoptie worden alle banden tussen geadopteerden en biologische ouders verbroken. Bij open adoptie daarentegen, kunnen de ouders (maar vaker alleen de moeder) kiezen naar welke adoptieouders het kind gaat.

Advertentie

Wat is open adoptie?

Open adoptie is eenvoudiger te realiseren bij binnenlandse adoptie dan bij interlandelijke adoptie. Overigens is open adoptie meer in theorie, dan in de praktijk uitvoerbaar en in Nederland wettelijk gezien niet mogelijk.

Rol van de biologische ouders

In het leven van geadopteerde kinderen kunnen de biologische ouders verschillende rollen spelen. Bij open adoptie bestaat een echte relatie tussen het gezin dat het kind adopteert en de biologische ouder(s). De biologische ouders hebben een stem bij het bepalen van de keuze van de adoptiefouders voor hun kind.

Het adoptiegezin en de ouders sluiten een overeenkomst waarin zij vastleggen of en zo ja hoe het eventuele contact zal plaatsvinden. Ook na het afronden van de adoptieprocedure kunnen de biologische ouders in beeld blijven.

Soms nemen de biologische ouders zelfs een deel van de opvoeding van het kind voor hun rekening. Ook als er geen direct contact is, heeft de geadopteerde toegang tot alle beschikbare informatie.

Advertentie

Bloedband

Aan de andere kant leeft wel steeds meer het idee dat de bloedband blijft bestaan, hoewel bij adoptie de juridische banden verbroken worden. Vroeger lag het accent bij adoptie op het verbreken van banden en contact, tegenwoordig krijgt het contact met de biologische ouder(s) meer nadruk, mede door de behoefte van de geadopteerde kinderen.

Het gaat in dit geval om openheid in adoptie. Dit houdt in dat de adoptiefouders het kind al jong vertellen dat het geadopteerd is en geen wezenlijke informatie achterhouden. Er is binnen het adoptiegezin ruimte voor de biologische ouders van het kind; in figuurlijke zin, maar soms ook in letterlijke zin.

Wat is gesloten adoptie?

Bij gesloten adoptie hebben de geadopteerde kinderen zonder toestemming van de biologische ouders geen toegang tot het adoptiedossier. De geboorteakte wordt vervangen: de namen van de adoptiefouders worden erop vermeld in plaats van die van de biologische ouders (of die van de biologische moeder). De biologische ouders verliezen al hun rechten en plichten. De adoptieouders worden wettelijk de ouders.

Geen informatie over het kind

Vaak worden bij een gesloten adoptie alleen maar (medische) dossiers over de ouders overgedragen aan het adoptiegezin. De biologische ouders krijgen op hun beurt geen informatie over het kind dat zij hebben afgestaan. Bij interlandelijke adoptie is er altijd sprake van gesloten adoptie.

Advertentie
Redactioneel – offer – Buggy’s

Redactioneel - offer - Buggy's

Bekijk hier