Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Entreetoets voor groep 5, 6 en 7

In groep 5, 6 en 7 wordt de Entreetoets gemaakt. Zo leert je kind omgaan met de manier van vragen op de verplichte Eindtoets in groep 8 en hoe hij het antwoordblad moet invullen. Ook ziet de leerkracht welke onderdelen nog moeten verbeteren bij je kind om het basisonderwijs goed af te ronden.

De Entreetoets

De Entreetoets kan al vanaf groep 5 één keer per jaar worden afgenomen, maar sommige scholen doen dit pas in groep 7. De toets is minder uitgebreid dan de Eindtoets in groep 8. De leerkracht kan met de Entreetoets nagaan hoe je kind ervoor staat op het gebied van taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. Door de uitslag kom je erachter waar je kind goed in is en bij welke onderdelen hij extra ondersteuning nodig heeft. Handig, want zo kan de leerkracht als het nodig is een gericht plan maken om de kennis van je kind of zelfs van de hele groep bij te spijkeren. De uitslagen van de Entreetoets zijn een goed uitgangspunt voor het oudergesprek.

Advertentie

Kennismaken met de Entreetoets

De Entreetoets bestaat uit meerkeuzevragen over leerstof die je kind heeft gehad. Het is een papieren toets, die klassikaal wordt gehouden. Vaak wordt er in de weken of dagen voor de Entreetoets alvast geoefend met het soort opgaven. De toets duurt meestal 4 tot 6 dagdelen. Als je kind ziek is kan hij de toets later inhalen.

Dyslexie of visuele handicap

Als je kind dyslectisch, blind of slechtziend is, zijn er hulpmiddelen en aanpassingen bij de Entreetoets mogelijk. Je kind krijgt ook extra tijd om de toets te maken.

De uitslag. En dan?

Drie maanden na de Entreetoets heeft Cito de prognose klaar. Het voorlopige middelbare schooladvies wordt gebaseerd op de uitslag van de Entreetoets, de prognose van het Cito én de resultaten van het leerlingvolgsysteem. De school kan afwijken van het voorlopige advies, bijvoorbeeld omdat eerder gemaakte toetsen een heel ander resultaat lieten zien. Raak dus niet in paniek als de Entreetoets ineens iets heel anders oplevert dan je verwachtte. Er is nog genoeg tijd om het één en ander bij te leren of eventuele faalangst te overwinnen.