Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
meisje aan tafel in klaslokaal groep 7

Wat leert mijn kind in groep 7?

Aan het einde van de basisschool moet je kind heel veel weten en kunnen om goed voorbereid naar de middelbare school te kunnen gaan. Maar wat leren kinderen in groep 7 precies? Wij splitsen het voor je uit.

In samenwerking met expert

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Elke school in Nederland mag zelf bepalen op welke manier en met welke lesmethodes ze invulling geven aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. Dat is een opsomming van alles wat een kind moet kennen en kunnen als hij overgaat naar het voortgezet onderwijs. Met die kerndoelen bepalen scholen een zogenaamde leerlijn. Hoe die loopt is per type onderwijs en per kind weer verschillend. Je kunt wel globaal zeggen wat je kind per jaar leert. Dit is wat hij leert in groep 7:

Advertentie

Algemene leerdoelen in groep 7

Huiswerk

Groep 7 is een heel belangrijk schooljaar voor je kind. Hij begint al aan de voorbereiding voor de middelbare school. Op heel veel scholen krijgen kinderen daarom al huiswerk op, om alvast een beetje te oefenen met het thuis aan de slag gaan met schoolwerk. Lees hier hoe je je kind kunt helpen bij het huiswerk.

Voorlopig advies

Cruciaal is groep 7 ook omdat dan al min of meer duidelijk wordt welk schooltype voortgezet onderwijs je kind gaat volgen. Het zogenaamde ‘voorlopig advies’ is over het algemeen gebaseerd op het oordeel van de leerkracht en de uitkomsten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6, en op veel scholen ook de zogenaamde Entreetoets van Cito. Dit is een toets die de kinderen in groep 7 maken tegen het einde van het schooljaar. Doel van het voorlopig advies is dat je al weet naar wat voor schooltype je kunt uitkijken voor je kind.

Meer zelfstandigheid

Behalve een voorbereiding op groep 8, is groep 7 ook een heel druk jaar voor je kind. De nadruk komt steeds meer op zelfstandig werken te liggen. Hij moet bijvoorbeeld een werkstuk maken en hij krijgt vaker huiswerk.

Samenvatting:

 • Je kind krijgt nu huiswerk.
 • Je kind krijgt een voorlopig advies voor de middelbare school.
 • Je kind moet een werkstuk maken.

Taal in groep 7

In groep 7 leert je kind niet alleen te kijken naar de betekenis van een woord. Hij leert uit de tekst waar de moeilijke woorden in staan te destilleren wat die woorden betekenen.

Advertentie

Ontleden en leenwoorden

Je kind moet zinnen kunnen ontleden. Persoonsvorm, gezegde en lijdend voorwerp moet hij kunnen herkennen. Ze oefenen ook met het meewerkend voorwerp en het bezittelijk voornaamwoord. Leenwoorden komen aan bod: woorden die afkomstig zijn uit een andere taal. De kinderen leren werken met synoniemen, denk aan mok en beker. Een stapje verder gaan samengestelde zinnen, met bijvoorbeeld een hoofdzin en een bijzin.

Lopen/liep/gelopen

Belangrijk bij spelling is het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd. De onregelmatige werkwoorden (lezen/las/gelezen of lopen/liep/gelopen) moeten de kinderen uit hun hoofd leren, maar ook de spellingsregels voor de verschillende werkwoorden. Zelfs volwassenen hebben hier vaak moeite mee. In groep 7 wordt de werkwoordspelling getoetst in de Cito-toets spelling.

Klopt dat wel?

Bij schrijven is niet alleen dictee belangrijk; er komen ook ander soort teksten aan bod. Denk aan een stukje voor de krant, of een kort verhaal. Kinderen in groep 7 kunnen bijvoorbeeld ook worden uitgedaagd om een toneelstuk te schrijven. Kinderen leren ook kritisch te zijn over teksten (op schrift, maar ook gesproken tekst). Ze stellen vragen als: klopt het allemaal wat er staat? Of: welke bedoeling heeft de schrijver gehad met de tekst?

Start Engelse les

‘Hou doe joe doe?’ Op sommige scholen starten ze er al eerder mee, maar in groep 7 krijgen alle kinderen minimaal een uur Engels per week. Dat is een goede voorbereiding op de middelbare school. Zo maken ze kennis met het leren van woordjes en hoe de taal in elkaar zit. Engels verstaan en Engels lezen gaat veel kinderen na groep 7 al best aardig af.

Advertentie

Wat begrijpend lezen en sommen met elkaar te maken hebben

Leerlingen krijgen bij begrijpend lezen verschillende soorten teksten voorgeschoteld: informatieve teksten, verhalende teksten, betogende teksten en instructieve teksten. Het is belangrijk dat leerlingen de teksten goed leren begrijpen. Niet alleen voor het vak Nederlands straks op de middelbare school, maar ook voor de zogenaamde zaakvakken, zoals aardrijkskunde, economie en geschiedenis.

Het klinkt misschien gek, maar ook voor rekenen is begrijpend lezen van belang. Er is vaak een relatie tussen moeite hebben met begrijpend lezen en de score op redactiesommen, waarbij de som is verwerkt in een verhaaltje. Voor een leerling die worstelt met begrijpend lezen, kan het lastiger zijn om de kale som uit het verhaaltje te halen. In groep 7 worden de verhaaltjessommen steeds moeilijker en staat er soms ook informatie in het verhaal dat niet relevant is voor het oplossen van de som. Begrijpend lezen is dus niet alleen belangrijk voor vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde, maar ook voor rekenen.

Samenvatting: taal in groep 7

 • Grammatica en leenwoorden.
 • Werkwoordspelling.
 • Kritisch zijn op gesproken en geschreven teksten.
 • Engelse les.

Wereldoriëntatie in groep 7

Hoe zit Nederland in elkaar?

Het zou kunnen dat je kind dit jaar thuiskomt met het hele verhaal over het parlement en de regering en hoe het nou zit met het Koninklijk Huis. Ze leren ook hoe de gemeente in elkaar zit en hoe verkiezingen werken. Kinderen in groep 7 kunnen tijdens het Journaal daarom ineens heel verstandige dingen zeggen. In groep 7 leert je kind namelijk van alles over hoe Nederland bestuurlijk in elkaar zit.

Geloven wat je wilt

Maatschappelijke issues als werk en werkloosheid en milieu komen ook aan de orde. Op alle scholen, dus ook de openbare school, of juist op scholen met een bepaalde signatuur, worden leerlingen geacht de kenmerken van alle belangrijke godsdiensten te kennen. De kinderen leren dat iedereen vrij mag zijn in wat hij gelooft, en ze leren over belangrijke wereldgodsdiensten als islam en hindoeïsme. Kinderen leren ook de tekens van de religies herkennen. Ter ondersteuning is er vaak een bezoek aan een kerk of moskee.

De Canon van Nederland

Bij geschiedenis ligt de focus gedurende de hele basisschool op de geschiedenis van Nederland. In groep 5 beginnen de kinderen bij de prehistorie en de Romeinen, daarna volgen alle andere tijdvakken en vensters uit de Canon van Nederland.

Sneller dan het geluid

De bloemetjes en de bijtjes, maar dan echt. De kinderen leren over verschillende bloemvormen en manieren van bestuiven. Bij natuur en techniek gaat het over licht, geluid en stroom en hoe deze zich gedragen in verschillende materialen en omgevingen. Ze leren bijvoorbeeld hoe geluid zich voortplant in de ruimte en dat stroom door koper wel geleidt en door steen niet.

Sterren en planeten

In groep 7 komt het heelal aan de orde en maken de kinderen kennis met de verschillende planeten. Bij aardrijkskunde ligt de focus onder andere op hoe het landschap van Nederland in elkaar zit, met zijn rivieren en dijken. Hoe zijn bijvoorbeeld de polders gemaakt, en het rivierenland?

Samenvatting: wereldoriëntatie in groep 7

 • Hoe Nederland bestuurlijk in elkaar zit.
 • Verschillende religies.
 • De Canon van Nederland.
 • Hoe geleidt stroom en alles over het heelal.

Dit artikel is tot stand gekomen en goedgekeurd door artsen en andere (medische) deskundigen van het Ouders van Nu expertteam.

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl, auteur van meerdere oefenboeken rekenen en ze werkte mee aan het leerzame spel ‘Rekenen met je kleuter - voor fijne, leerzame gesprekjes aan de keukentafel’. Het is de missie van Maaike om ouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun kind op de basisschool.

Voor meer informatie:

Social media van Maaike de Boer:

Publicaties: Video’s:

Redactioneel – Offer- Rugzak

Rugzak

Mini Unisex Rugzak
Shop nu