Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
uitzendkracht zwanger

Uitzendkracht en zwanger

Werk je als uitzendkracht en ben je zwanger? Ook als je uitzendkracht bent, mag je niet worden ontslagen wegens je zwangerschap. Toch kan het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst in bepaalde gevallen beëindigen. Lees hier wat de regels zijn.

Advertentie

Zwangere uitzendkracht

Ben je als uitzendkracht zwanger? Dan heb je recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof, net als werknemers met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. Tijdens je verlof krijg je een uitkering. Word je ziek vóór je zwangerschapsverlof ingaat, dan hoeft het uitzendbureau je salaris alleen door te betalen als er geen uitzendbeding in je uitzendovereenkomst is opgenomen. Of dat voor jou geldt, hangt ervan af hoe lang je al voor hetzelfde uitzendbureau werkt en onder welke cao je valt. Regels voor uitzendwerk zijn ingewikkeld. Kom je er niet uit, neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Ontslagen worden

Je mag niet ontslagen worden wegens zwangerschap, want een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst. Ook voor jou geldt dus een opzegverbod wegens zwangerschap, tot 6 weken na je zwangerschapsverlof. Ontslag omdat je zwanger bent is discriminatie en kan je recht geven op een schadevergoeding.

Maar de gevolgen van je zwangerschap (misselijkheid, niet meer kunnen tillen) kunnen wél aanleiding zijn voor het inlenende bedrijf om te stellen dat je niet meer goed functioneert. Als jij je werk niet meer goed kan doen, kan het bedrijf de opdracht op die manier dus toch beëindigen. En het uitzendbureau kan jouw uitzendovereenkomst dan beëindigen met een beroep op jouw uitzendbeding. Twijfel je of er een uitzendbeding in jouw contract staat? Neem dan contact op met het Juridisch Loket, zij kunnen je hier meer over vertellen.

Uitzendbeding

Wettelijk kun je tot 26 weken nadat je bij het uitzendbureau bent begonnen te maken krijgen met een uitzendbeding. Dat houdt in dat je automatisch ontslagen bent als er geen werk meer voor je is. Ook hoeft het uitzendbureau je bij ziekte niet door te betalen, of kan het contract beëindigd worden als jij je werk niet meer kunt doen. In de eerste 12 weken dat je voor een uitzendbureau werkt, kan het bureau de overeenkomst per direct stopzetten. Tussen de 12 en 26 weken moet het uitzendbureau je 5 dagen van tevoren al inlichten over de beëindiging.

Een uitzendbeding is alleen geldig als dat schriftelijk is vastgelegd. De periode van 26 weken kan bij cao worden opgerekt. De grote uitzendbureaus, aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU), hebben een cao gesloten met de grootste vakbonden. De looptijd is tot 1 juni 2019.

De belangrijkste bepaling is dat de periode waarin het uitzendbureau met jou een uitzendbeding kan afspreken is verlengd tot maximaal 78 weken (anderhalf jaar). Werk je in deze periode langer dan 26 weken niet voor het uitzendbureau, dan begint de telling weer opnieuw. Ga na welke cao geldt voor jouw uitzendorganisatie.

Zwangerschap melden

Het uitzendbureau moet voor jou de zwangerschapsuitkering aanvragen die je tijdens je verlof ontvangt. Dit moet uiterlijk 3 weken voor de ingangsdatum van je zwangerschapsverlof gebeuren (dus uiterlijk 7 weken voor de uitgerekende datum), daarom ben je wettelijk verplicht om voor die tijd bij het uitzendbureau te vertellen dat je zwanger bent.

In principe ben je niet verplicht om je zwangerschap te melden bij het inlenende bedrijf, als je het liever privé wilt houden. Toch is het wel verstandig om je opdrachtgever op de hoogte te stellen van je zwangerschap, zodat jullie de tijd hebben om samen afspraken te maken over je afwezigheid tijdens je verlof. Ook moet je je zwangerschap melden als dat relevant is voor het werk dat je doet, bijvoorbeeld als je in een laboratorium werkt met stoffen die schadelijk kunnen zijn tijdens een zwangerschap, of als je lichamelijk zwaar werkt doet en veel moet tillen. Pas als je je werkgever hebt ingelicht, heb je recht op wettelijke bescherming op de werkvloer tijdens je zwangerschap (en in de borstvoedingsperiode). Je werkgever kan dan eventueel maatregelen nemen om jou en je ongeboren kind op het werk te beschermen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Ook als zwangere uitzendkracht heb je recht op zwangerschapsverlof met aansluitend bevallingsverlof. Je zwangerschapsverlof gaat standaard zes weken voor de datum dat je bent uitgerekend in, maar je mag doorwerken tot vier weken daarvoor. De doorgewerkte tijd mag je optellen bij je bevallingsverlof. Vanaf de geboorte van je baby heb je recht op tien weken verlof. In totaal duren je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof minimaal zestien weken. Gedurende deze periode ontvang je een uitkering van het UWV op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo).

Ziek tijdens zwangerschap

Als je ziek wordt tijdens je zwangerschap, bijvoorbeeld door extreme misselijkheid, een te hoge bloeddruk of bekkeninstabiliteit, dan hoeft het uitzendbureau je niet door te betalen als je werkt op basis van een uitzendbeding. Je uitzendovereenkomst eindigt ‘van rechtswege’ (dus automatisch) zodra je niet meer beschikbaar bent om te werken en dat is het geval als je ziek wordt. Als je voldoet aan de voorwaarden heb je wél recht op een Ziektewetuitkering. Deze moet je aanvragen bij het UWV. Daar kan je ook terecht voor meer informatie over de ziektewetuitkering.

Werk je als uitzendkracht zonder uitzendbeding? Dan betaalt het uitzendbureau je loon wel gewoon door tijdens je ziekte.

Afwijkende regels

Voor uitzendkrachten gelden andere regels dan voor ‘gewone’ werknemers. Dit zijn de belangrijkste wettelijke verschillen:

  • Als je bij een uitzendbureau in dienst bent, gelden voor jou niet de gebruikelijke bepalingen voor verlenging van arbeidsovereenkomsten. Het uitzendbureau kan jou dus vaker dan drie keer plaatsen bij verschillende bedrijven, zonder dat je recht krijgt op een vaste baan (‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’).
  • Tijdens de eerste 26 weken (half jaar) kan het uitzendbureau ook met je afspreken dat je automatisch ontslagen bent als er geen werk meer voor je is. Ook als je zwanger bent dus. Daarnaasthoeft het uitzendbureau je binnen die 26 weken bij ziekte niet door te betalen. Dit uitzendbeding geldt alleen als hij schriftelijk is gemaakt, of als het in de cao staat.

Waar het op neer komt

In de praktijk komt het meestal hierop neer: als je nog niet 78 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, houdt je werk op als je met bevallingsverlof gaat of ziek wordt. Het bedrijf waar je werkt mag de opdracht niet beëindigen omdat je zwanger bent, want zwangerschap is geen ziekte. Tijdens je bevallingsverlof heb je recht op een Wazo-uitkering van het UWV. Moet je je eerder ziekmelden als gevolg van je zwangerschap, dan kun je recht hebben op ziekengeld, tenzij je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd hebt. Dan moet het uitzendbureau je loon doorbetalen.

Meer weten?

Bij het Juridisch Loket kun je altijd terecht voor gratis advies over regels omtrent zwangerschap en over nog veel meer zaken. Je kunt bij het Juridisch Loket langskomen en je kan het Juridisch Loket altijd bellen.

tip

Bron: Juridischloket.nl

Ouders van Nu Voordeelpas

Wil jij besparen op baby- en kinderspullen, kleding, speelgoed en meer?

Dat kan met de Ouders van Nu Voordeelpas!
Shop met korting