selectief mutisme

Wat is selectief mutisme?

Verlegenheid. Elk kind heeft er wel eens last van, de één meer dan de ander. Maar wat als je kind weigert om te praten tegen andere mensen? Volgens psychologen kan dat wijzen op een spreekstoornis, ook wel ‘selectief mutisme’ genoemd.

Wat is selectief mutisme?

Het is een angststoornis die in de buurt komt van een sociale fobie. Deze angststoornis heeft vaak te maken met onzekerheid of een negatief zelfbeeld. Kinderen met selectief mutisme kunnen praten, maar spreken niet in bepaalde situaties waarin zij zich niet op hun gemak voelen. Het kan dus zijn dat je kind thuis honderduit praat, maar op school geen woord zegt. Selectief mutisme wordt dan ook vaak pas op de basisschool ontdekt.

Symptomen 

Het is lastig om verlegen kinderen en kinderen met selectief mutisme te onderscheiden. Er zijn heel wat overeenkomsten, maar zeker ook verschillen. De symptomen op een rijtje:

  • Je kind spreekt niet in specifieke sociale situaties, maar doet dit wel in andere situaties. Bijvoorbeeld thuis wel, maar op school niet.
  • Het belemmert zijn functioneren op school of in zijn sociale communicatie.
  • Het niet praten houdt langer dan een maand aan.
  • Selectief mutisme komt niet door een taal- of spraakstoornis, zoals stotteren of een andere psychische stoornis.

Bijbehorende symptomen:

  • Weinig tot geen oogcontact
  • Sociaal isolement
  • Vastklampen
  • Negativisme
  • Driftbuien

Behandeling selectief mutisme

Het kan vanzelf overgaan, maar hoe langer het duurt hoe moeilijker het voor je kind wordt. De drempel om te beginnen met praten wordt zo alleen maar hoger. Daarnaast kan selectief mutisme wijzen op andere stoornissen, zoals autisme of motorische problemen. De behandeling is afhankelijk van de ernst van de symptomen en de leeftijd van je kind. Gedragstherapie kan een van de behandelingen zijn. Hierbij krijgt je kind korte-termijndoelen en is de drempel niet zo hoog. Een andere behandeling kan speltherapie zijn, dit wordt ingezet om kinderen sociale vaardigheden aan te leren.