Spraakstoornis

Meest voorkomende spraakproblemen bij kinderen

Hakkelt je kind met woorden of heeft hij moeite met het onthouden en begrijpen ervan? Hier lees je over de meest voorkomende spraakproblemen, de symptomen en de behandeling.

Meest voorkomende spraakproblemen

De meest voorkomende problemen bij kinderen op het gebied van het uitspreken of begrijpen van woorden zijn het ontvangen van klanken, het combineren van de klanken en het uitspreken van de letters L, W en vooral de R. Stotteren valt ook onder de meest voorkomende problemen. Daarnaast wordt er in een logopediepraktijk hulp geboden aan problemen met de stem en afwijkende mondgewoonten, zoals kwijlen.

Vormen van problemen met spreken:

  • afasie: je kind kan dan een gedachte niet in spraak omzetten
  • dysarthrie: een probleem met de uitspraak en/of de stem
  • articulatie problemen: het niet of verkeerd uitspreken van klanken en problemen met uitspraak en ademhaling bij stemgebruik (bijvoorbeeld slissen)
  • stemproblemen
  • stotteren
  • hoorbare problemen: herhalingen, verlengingen en blokkades bij het spreken
  • zichtbare problemen, oftewel zogenaamde ‘tics’ (dit komt maar heel soms voor)

Wat zijn de oorzaken?

Het is niet altijd te bewijzen waardoor problemen met het uitspreken of het begrijpen van woorden komen. Er zijn veel verschillende oorzaken mogelijk. Problemen met praten ontstaan bijvoorbeeld door langdurig verminderd gehoor, een afwijking van de organen die ervoor zorgen dat je goed kunt articuleren of het kan komen door te lang duimen. Het kan ook zijn dat de taalontwikkeling in het hoofd van je kind te snel gaat. Je kind weet dan veel, maar de zenuwen kunnen het niet op tijd aangeven aan de mond- en tongspieren. Een timingsprobleem van de hersenen is dan de oorzaak.

Wat zijn de symptomen?

Woorden, zinnen of verhalen zijn onduidelijk of zelfs onverstaanbaar. Het kan zijn dat je kind boos wordt omdat hij zich niet begrepen voelt, wat vervelend is. Meestal is er met de intelligentie of het taalvermogen van je kind niets aan de hand. Soms komt het moeite hebben met woorden voor in combinatie met een gehoorstoornis.

Vaststellen van het probleem

Als je denkt dat je kind problemen heeft met het uitspreken en begrijpen van woorden, kun je naar je huisarts gaan. Deze stuurt jullie door naar een logopedist. Dit doet hij aan de hand van de klachten, het verhaal en een lichamelijk onderzoek. In sommige gevallen word je doorverwezen naar een KNO-arts, neuroloog of kinderarts.

Behandeling logopedist

Of het probleem helemaal te behandelen is hangt af van de oorzaak. De logopedist bespreekt eerst de spraak- en taalontwikkeling van je kind met jou. Hij wilt ook weten of je kind afwijkende mondgewoonten heeft, zoals kwijlen en duimzuigen. Vervolgens neemt hij een logopedisch onderzoek af. Aan de hand van de resultaten van het gesprek en het onderzoek wordt dan een behandelplan opgesteld. De duur van een behandeling verschilt per kind.

In samenwerking met logopedist Petra van Driel (www.logopedie-krimpenerwaard.nl)