Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
logopedie kind

Logopedie bij kinderen, wanneer met je kind naar de logopedist?

Door te praten en te luisteren kunnen jij en je kind elkaar begrijpen. Als je twijfelt of je kind achterloopt met het begrijpen van taal of zichzelf niet goed verstaanbaar kan maken, kun je de hulp van een logopedist inschakelen. Wanneer doe je dat en wat houdt die hulp precies in?

In samenwerking met expert

Jente Timmer

Logopedist

Tip! De leukste prentenboeken voor peuters shop je via deze link.

Advertentie

Wat is logopedie?

Als je kind problemen heeft met zijn stem, spraak, taal, gehoor of met kauwen en slikken, kun je de hulp inschakelen van een logopedist. Het woord logopedie is samengesteld uit de Griekse begrippen ‘logos’, dat woord of taal betekent, en ‘paideia’. Dat woord verwijst naar onderwijs en kinderen. Dit wil niet zeggen dat logopedie alleen aan kinderen wordt gegeven. Ook volwassenen kunnen logopedie krijgen. Logopedisten zijn speciaal opgeleid en kennen allerlei methodieken om problemen op gebied van communiceren te verminderen of op te lossen.

Lees meer: Wat doet een logopedist?

Wanneer met je kind naar de logopedist?

Als je kind problemen heeft met zijn stem, spraak, taal, gehoor of slikken en de huisarts of kinderarts kan je kind niet verder helpen dan zal hij jullie doorverwijzen naar een logopedist. Per hoofdgebied:

 1. Stem

  Met de stem kan je kind zich verstaanbaar maken en kan hij met anderen communiceren. Als je kind zes weken of langer last heeft van een hese of schorre stem dan kun je een logopedist om advies vragen. Je kind kan zijn stem verkeerd gebruiken door te veel hoesten of schreeuwen. Hierdoor kunnen er knobbeltjes op de stembanden ontstaan. Dat is een soort ‘eelt’ en dat kan weer verdwijnen als je kind zijn stem weer op de goede manier gebruikt. Hier heb je wel de hulp van een logopedist bij nodig. Bij logopedie krijg je onder andere handvatten voor goede stemhygiëne.Als je kind astma of een andere luchtwegaandoening heeft kan hij last hebben van kortademigheid, een ‘piepende’ adem of veel hoesten. Ook dit kan een negatief effect hebben op zijn stem. De stemproblemen die kunnen voorkomen zijn onder andere verkeerd stemgebruik, heesheid, schorheid of een vermoeide stem.

  Advertentie
 2. Spraak

  – Vertraagde spraakontwikkeling
  Een kind van vijf jaar zou volledig verstaanbaar moeten zijn voor vreemden. Toch is het verstandig om al advies te vragen aan een logopedist als je driejarige kind bijvoorbeeld nog ‘toel’ zegt in plaats van ‘stoel’. Of als hij nog meer klanken verwisselt of vervangt door andere spraakklanken. Mogelijk passen deze zogenoemde fonologische vereenvoudingsprocessen niet meer bij zijn leeftijd. De logopedist kan onderzoeken of je kind hulp nodig heeft.

  Lees meer: Meest voorkomende spraakproblemen bij kinderen

  – Spraak door afwijkend mondgedrag
  Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal voor een baby, omdat die een grote zuigbehoefte heeft. Na het eerste jaar wordt het zuigen een gewoonte met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de mondspieren. Dit noemen we afwijkend mondgedrag. De spraakontwikkeling wordt beïnvloed door speen en duim. De tong wordt omlaag geduwd waardoor klanken als L, S, T, D en N te slap worden uitgesproken. Kinderen zijn door zo’n lage tongligging ook geneigd meer door de mond te ademen, terwijl neusademen gezonder is. Ook kan een duim, vinger of speen de vorm van het gehemelte en gebit veranderen. Een logopedist kan ondersteunen bij de juiste positie van de tong en het bevorderen van de goede ademhaling. 

 3. Taal

  – Vertraagde taalontwikkeling
  Het ene kind kan sneller praten dan het andere kind. Maar als jij vermoedt dat je kind nog te weinig begrijpt of praat dan je met zijn leeftijd zou verwachten, kan de logopedist helpen. Wanneer blijkt dat je kind een taalontwikkelingsachterstand of taalontwikkelingsstoornis heeft, is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk hulp krijgt. De taalgevoelige periode van een kind ligt tussen de 0 en 6 jaar. Hoe eerder de hulp, des te sneller er een inhaalslag kan worden gemaakt.
  – Dyslexie
  Dyslexie is een ernstige vorm van lees- en spellingsproblemen. Als één van de ouders dyslexie heeft dan is de kans vijftig procent dat jouw kind ook dyslectisch is. In groep 2 moet je kind een woord kunnen ‘hakken’ tot losse klanken (letters) en losse klanken ‘plakken’ tot een woord. Bijvoorbeeld: tak wordt t-a-k of b-oo-m is boom.

  Advertentie

  Lees meer: Hoe herken je dyslexie?

 4. Gehoor

  – Verminderd gehoor
  Als je het idee hebt dat je kind je niet goed hoort dan is het goed om zijn gehoor te laten checken op het consultatiebureau of de huisarts. . Als je kind minder hoort, krijgt hij minder mee van wat er gezegd wordt en kan een taalachterstand het gevolg zijn. Andersom wordt bij een vermoeden van taalproblemen ook het gehoor onderzocht, om het gehoor als oorzaak uit te sluiten of te bevestigen.

  Lees meer: Het gehoor van je baby: ontwikkeling en screening

  – Auditieve verwerkingsproblemen (AVP)
  Het lukt sommige kinderen niet om goed te verwerken wat ze horen. Ze hebben geen last van een verminderd gehoor, maar het heeft te maken met de spraak en de taal die via de oren binnenkomt. Klanken, woorden en zinnen kunnen niet goed worden omgezet tot betekenisvolle informatie. Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben vaak moeite om opdrachten op school uit te voeren.

 5. Stotteren

  Stotteren betekent dat je kind niet vloeiend praat. Veel kinderen tussen de twee en vijf jaar hebben een periode dat ze stotteren. Dit is een fase die hoort bij de taalontwikkeling en hoeft niet te wijzen op een spraakprobleem. Maar let op: als het niet vloeiend spreken langer dan zes maanden duurt, is het verstandig een logopedist te bezoeken. Doe dat ook wanneer je merkt dat je kind belemmerd wordt door het stotteren. Hij reageert bijvoorbeeld gefrustreerd, boos of verdrietig omdat het praten niet lukt of hij vermijdt woorden of zelfs praten.

  Lees meer: Stotteren, wat als je kind stottert?

 6. Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

  Bij zuigelingen, dreumesen en peuters kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Baby’s kunnen moeite hebben met drinken uit borst of fles. Soms is de gevoeligheid te hoog of juist te laag. Maar een lange periode van sondevoeding kan ook een oorzaak zijn. De ‘prelogopedist’ kan ervoor zorgen dat de mondfuncties weer goed ontwikkelen en herstellen.

Behandeling bij de logopedist

De meeste behandelingen bij een logopedist duren een half uur. Als je samen met je kind voor het eerst bij de logopedist komt, worden er vragen gesteld in het intakegesprek en wordt een onderzoek gedaan. Na het onderzoek legt de logopedist uit óf en welke behandeling nodig is. Meestal krijgt een kind één keer per week logopedie. Tijdens de sessies krijg je handvatten waar je thuis mee verder kunt oefenen.

Oefeningen logopedie voor thuis

Aan het einde van de sessie geeft de logopedist oefeningen mee naar huis. Het is namelijk belangrijk dat ouders bij de behandeling betrokken zijn en meehelpen door thuis verder te oefenen: het liefst minimaal één tot ongeveer vijf keer per week. Het verschilt heel erg per kind wanneer het gewenste resultaat is bereikt en de behandeling klaar is.

Wat kost logopedie?

Logopedie zit bij alle verzekeraars in het basispakket en wordt vergoed voor kinderen tot achttien jaar, mits de logopedist een overeenkomst (contract) heeft afgesloten. Wanneer een logopediepraktijk een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar hoef je niets te doen: de behandeling wordt dan vanzelf vergoed. Heeft de logopedist geen contract, dan stuurt ze eerst een factuur, die je vervolgens indient bij je verzekeraar. Het verschilt dan per verzekeraar en polis of je alles krijgt vergoed, of een gedeelte. De logopedist kan je hierover goed informeren.

Bron: CJG

Jente Timmer

Logopedist

Jente ondersteunt als logopedist jonge kinderen en hun ouders vanuit haar eigen praktijk Meertaalpraktijk. Kinderen met taalontwikkelingsachterstand of TOS (taalontwikkelingsstoornis) kunnen bij haar terecht voor individuele behandeling of voor het Hanen Ouderprogramma.

In dit programma leren ouders in bijeenkomsten samen met andere ouders welke technieken ze kunnen gebruiken om hun kind te helpen met praten. In allerlei dagelijkse situaties, van tanden poetsen tot eendjes voeren, op een natuurlijke manier. Wanneer je al alles hebt geprobeerd om je kind te helpen praten, maar het komt niet, kunnen frustraties ontstaan, bij zowel ouders als kind. Praten wordt dan een lesje, terwijl het leuk moet zijn! Het Hanen Ouderprogramma verbetert het contact tussen ouder en kind en brengt plezier in praten weer terug. Je kind maakt dan al snel nieuwe geluiden, gebaren of woorden. Het Hanen Ouderprogramma is bewezen effectief en wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

Talen - en in het bijzonder de taalontwikkeling van jonge kinderen - interesseert haar mateloos. Ze vertelt er daarom ook buiten de therapiesetting geregeld over, zoals in workshops aan gastouders en pedagogisch medewerkers of op de Negenmaandenbeurs in opdracht van BoekStart.

Voor meer informatie:

 • Website Meertaalpraktijk

 • Social media van Jente Timmer:

  Redactioneel – Offer – Ontwikkeling baby

  Educatief speelgoed voor je baby

  Shop nu