ALTE bij baby’s

ALTE bij baby's

ALTE, oftewel een Apparent Life Threatening Event, is een plotseling en onverwacht optredende, ogenschijnlijk levensbedreigende situatie bij een van tevoren gezonde baby. Adequaat handelen is van levensbelang. Wat is de oorzaak en hoe herken je de symptomen?

ALTE bij baby’s

ALTE staat voor Apparent Life Threatening Event en is het plotseling optreden van een ogenschijnlijk levensbedreigende situatie bij een kind van nul tot twee jaar. ALTE is levensbedreigend, maar door snel en adequaat ingrijpen kan een kind worden gered. Hiervoor is sterke stimulatie nodig (prikkelen, licht schudden) en eventuele mond-op-mondbeademing. Na zo’n episode lijkt de baby weer kerngezond.

ALTE is geen wiegendood

ALTE is een vrij onbekende aandoening voor een onduidelijk verschijnsel. Net zoals wiegendood komt het alleen voor bij baby’s tot één jaar, en een enkele keer in het tweede levensjaar. Zowel wiegendood als ALTE kennen geen duidelijke medische oorzaak. Toch heeft intensief onderzoek niet geleid tot het vaststellen van een eenduidige samenhang tussen ALTE en wiegendood. Slechts enkele wiegendoodgevallen hebben een ALTE in de voorgeschiedenis en maar zelden is een baby die een ALTE heeft doorgemaakt, overleden aan wiegendood. In 1986 is daarom internationaal de afspraak gemaakt om het begrip ‘bijna-wiegendood’ te vervangen door ALTE.

Symptomen ALTE

Een kind dat een ALTE ondergaat, wordt bleek, slap en/of blauw en niet merkend ademend aangetroffen. Belangrijk is dat hij meteen sterk wordt gestimuleerd om in leven te blijven. In eerste instantie zijn ouders meestal genoodzaakt dit zelf te doen, zie hieronder wat je precies kunt doen. Door je kind op te pakken en te prikkelen, kan hij vanzelf bijtrekken. Maar het is zaak om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Na een episode lijkt een kind vaak weer kerngezond.

Oorzaak ALTE

De vraag hoe ALTE kan ontstaan, is lastig te beantwoorden, omdat artsen vaak weer een normaal ogende baby onder ogen krijgen. Dat wil niet zeggen dat je je zomaar naar huis moet laten sturen. Spreek je vermoeden van ALTE uit. Hoewel er vaak geen medische oorzaak kan worden gevonden, wordt je kind meestal 48 uur opgenomen en aan de cardiopulmonale monitorbewaking gelegd. Vroeger ging men uit van een bijna-wiegendood. Tegenwoordig zal de diagnose ALTE worden gesteld als er na onderzoek en observatie geen reden voor de episode wordt gevonden.

Handelen bij ALTE

Adequaat handelen is van levensbelang. Is je kind slap, bleek of blauw, dan is de ademhaling verstoord. Dit is wat je kunt doen:

  • Pak je kind op
  • Klop het op de rug
  • Hou je kind ondersteboven
  • Ziet je baby blauw? Start dan meteen met reanimatie
  • Ga zo snel mogelijk naar de Spoedeisende Hulp of bel 1-1-2
  • Spreek je vermoeden van ALTE uit

In het ziekenhuis wordt je kind waarschijnlijk 48 uur opgenomen en aan de cardiopulmonale monitorbewaking gelegd, ter observatie en onderzoek.

Herstellen van ALTE

Het herstel verloopt over het algemeen voorspoedig. Meestal blijft het bij een eenmalig incident.

Hoe vaak komt ALTE voor?

In Nederland en België komt ALTE voor bij ongeveer 0.6 van de 1.000 pasgeboren baby’s. Bij te vroeg geboren baby’s komt het vaker voor dan bij voldragen baby’s. De meeste baby’s zijn jonger dan drie maanden, met een piek rond de acht weken.