20 wekenecho: wat wordt er precies onderzocht?

20 wekenecho: wat wordt er precies onderzocht?

Bij de 20 wekenecho wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij de ongeboren baby.

De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (3 tot 4%) van alle kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren afwijking. De 20-wekenecho wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd.

Wat wordt onderzocht bij de 20-wekenecho?

Lichamelijke afwijkingen die bij de 20-wekenecho onderzocht worden, zijn onder meer:

  • open ruggetje
  • open schedel
  • hartafwijkingen
  • waterhoofd
  • ontbreken of afwijken van nieren
  • ontbreken of afwijken van armen of benen
  • afwijkingen aan de darmen
  • breuk of gat in het middenrif
  • breuk of gat in de buikwand

Ook wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De uitslag van het onderzoek krijg je meteen na het onderzoek. Is er door de 20 wekenecho een vermoeden op een lichamelijke afwijking, dan kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dat een uitgebreid echoscopisch onderzoek.

Toch is dit onderzoek geen garantie voor een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien.

Waar wordt de echo gemaakt?

De screeningsecho kan uitgevoerd worden in een verloskundig echocentrum of een verloskundige echopraktijk, of in een andere voorziening zoals ziekenhuis of huisartsenlaboratorium. Op veel plaatsen werkt de verloskundige samen met een eerstelijns verloskundig echocentrum dat een vergunning heeft gekregen van de toezichthouder op de kwaliteit van de screeningsecho’s (het RIVM).

Het is altijd handig als de echo wordt uitgevoerd in het centrum waar je verloskundige mee samenwerkt. Je kunt dan ook het beste contact opnemen met je verloskundige voor de keuze van een echocentrum.

Wordt het vergoed?

Iedere vrouw heeft bij 20 weken zwangerschap recht op een echo, de 20 wekenecho. De zorgverzekeraar vergoedt dit onderzoek.

Klacht over de 20 wekenecho

Als je klachten hebt over prenatale screening die door een verloskundige in haar werk als screeningsechoscopist is uitgevoerd, kun je een beroep doen op de KNOV Klachtenregeling.

Je kunt ook een beroep doen op de KNOV Klachtenregeling als de echo is uitgevoerd door een niet-verloskundige echoscopiste die in dienst is bij een verloskundigenpraktijk. Onder bepaalde voorwaarden kan dit ook als je klachten hebt over het verloskundig centrum waar de echo is uitgevoerd. Vraag dit eerst even na bij de klachtencommissie, voordat je een klacht bij deze commissie indient.

Bron: KNOV