Wil ik mijn kind laten onderzoeken?

Prenatale screening wel of niet doen?

Ook als je ongeboren kind geen verhoogd risico op erfelijke afwijkingen heeft, kun je het toch laten onderzoeken.

Wil ik mijn kind laten onderzoeken?

Je kunt bij je ongeboren kind onderzoeken laten uitvoeren om te zien of er een verhoogd risico op erfelijke afwijkingen is. Dit heet prenatale screening. Of je zo’n onderzoek laat uitvoeren, is je eigen beslissing. Het gaat om het onderzoek naar het syndroom van Down en de 20-wekenecho. Wil je hulp bij het maken van de keuze? Dan kun je altijd terecht bij je huisarts, verloskundige of gynaecoloog.

Advertentie

Vooraf

Voordat je aan de combinatietest begint, is het goed om te weten dat je daarna misschien voor de volgende beslissingen komt te staan:

  • Stel, uit de combinatietest blijkt dat je een verhoogde kans hebt op een kind met Downsyndroom of dat je kind mogelijk een lichamelijke afwijking heeft. Laat je dan wel of geen vervolgonderzoek doen?
  • Misschien bevestigt het vervolgonderzoek dat je kind Downsyndroom of een lichamelijke afwijking heeft. Draag je de zwangerschap dan uit of laat je de zwangerschap afbreken?

Prenatale screening: wel of niet?

Bij je keuze over prenatale screening kun je dus een aantal zaken afwegen:

  • Hoeveel wil je weten over je kind voordat het is geboren?
  • Hoe zie je een leven met en voor een kind met Downsyndroom?
  • Hoe zie je een leven met en voor een kind met een ernstige lichamelijke afwijking?
  • Hoe zou dit jouw huidige gezinssituatie beïnvloeden?
  • Wat vind je van het risico op een miskraam bij een vlokkentest of vruchtwaterpunctie?
  • Hoe kijk je aan tegen het eventueel afbreken van een zwangerschap?

Geen zekerheid

Screeningstesten geven nooit zekerheid. Deze testen laten alleen de kans zien of je kind de aandoening heeft waarop je kind getest wordt. Ook als de uitslag van een test gunstig lijkt, dan is er toch nog een (heel) kleine kans dat je kind geboren wordt met Downsyndroom of met een andere aangeboren aandoening. Andersom betekent een verhoogde kans op Downsyndroom of een afwijkende bevinding bij de 20-wekenecho niet per se dat je kind die aandoening inderdaad heeft.

Afbreken van de zwangerschap

Als je besluit om je zwangerschap af te breken, verwijst de verloskundige je door. De manier waarop je de zwangerschap laat afbreken, is afhankelijk van de duur ervan. Het afbreken van een zwangerschap is meestal erg ingrijpend. Lees hier meer over miskramen.

Meld de afloop van de zwangerschap

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bewaakt in opdracht van het ministerie van VWS de kwaliteit van de combinatietest. Zie de website van het RIVM voor meer informatie.

Bron: KNOV