zorgverzekering zwanger

Zorgverzekering en zwangerschap in 2020: wat wordt er vergoed?

Als je zwanger bent of zwanger wilt worden, is het slim om eens goed in je zorgverzekering te duiken. Tijdens je zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode maak je namelijk extra zorgkosten. Wat vergoedt de basisverzekering wel en niet?

Basisverzekering en zwangerschap

Iedereen is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Voor kinderen tot achttien jaar is de basisverzekering gratis. Hoeveel je voor de basisverzekering betaalt én de inhoud van het pakket verandert jaarlijks. Het kan daarom slim zijn om je voor sommige kosten aanvullend te verzekeren. Zodat je bijvoorbeeld niet alles hoeft te betalen als je in een geboortecentrum wilt bevallen of advies nodig hebt van een lactatiekundige.

Advertentie

Hier vind je een handig overzicht met welke kosten er in 2020 worden vergoed.

Vergoed in de basisverzekering 2020

Een overzicht van alles wat hieronder valt:

 1. Verloskundige zorg
  Alle afspraken en controles bij je verloskundige tijdens en na je zwangerschap worden vergoed. Voor bloedonderzoeken en eventuele geneesmiddelen betaal je wel je eigen risico.
 2. Echo’s
  De basisverzekering vergoedt alle echo’s die voorgeschreven zijn door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Hieronder vallen in elk geval: de termijnecho (12-wekenecho) en de 20-wekenecho. Soms moet er om medische reden nog een echo gemaakt worden, bijvoorbeeld een vroege vitaliteitsecho (rond 67 weken), een groeiecho (rond 30 weken) of een liggingsecho (rond 36 weken). Die worden dan ook vergoed vanuit de basisverzekering. Een pretecho of echo op eigen verzoek wordt niet vergoed. Lees hier wat de vroege 13 weken echo precies inhoudt. 
 3. Counseling over prenatale screening
  Tijdens je zwangerschap kun je een aantal zwangerschapsonderzoeken laten doen, waarbij de kans wordt bepaald op een aangeboren afwijking bij je baby. Deze onderzoeken worden prenatale screening genoemd. De onderzoeken zijn niet verplicht, maar je hebt er wel recht op. Onder de prenatale screening valt onder andere een informatief gesprek (counseling) over wat prenatale screening precies inhoudt, de NIPT-test en de combinatietest. Counseling wordt altijd door de basisverzekering vergoed.Lees ook: Prenatale screening wel of niet doen.
 4. Combinatietest en NIPT-test bij medische indicatie
  Nadat je je hebt laten voorlichten kun je zelf kiezen of je de combinatietest of de NIPT-test wel of niet wilt laten uitvoeren. De combinatietest wordt vanuit de basisverzekering volledig vergoed als er een medische indicatie is. Zo niet, dan betaal je de combinatietest zelf. Dit kost 176,96 euro. De NIPT-test wordt ook volledig vergoed bij een medische indicatie, of als uit de combinatietest een verhoogd risico blijkt op een afwijking bij je baby. Hier lees je wat de verschillen zijn tussen de combinatietest en de NIPT-test.
NIPT-test zonder medische indicatie

De NIPT-test wordt gedeeltelijk vergoed als je geen medische indicatie hebt. Niet via de basisverzekering maar via een subsidieregeling. Je betaalt dan zelf nog €175,- (in plaats van €500,- wat de test normaal kost). Goed om te weten:

 • De subsidieregeling geldt dus verzekerden die geen medische indicatie hebben en de NIPT als eerste test willen uitvoeren.
 • Er wordt een eigen betaling van €175,- gevraagd. Daar staat tegenover dat je geen eigen risico betaalt omdat de vergoeding niet via de basisverzekering loopt.
 • Is er wel een medische indicatie voor de NIPT test? Dan wordt de test uit de basisverzekering vergoed. Er geldt geen eigen betaling van €175,-, maar wél verrekening met het eigen risico.
 1. Vervolgonderzoeken
  Als uit de combinatietest of uit de NIPT-test blijkt dat je baby een verhoogd risico heeft op een chromosoomafwijking, kom je in aanmerking voor een vervolgonderzoek. In 2020 vergoedt de basisverzekering de NIPT als vervolgonderzoek van een combinatietest, de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie en het Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO). Wel moet je bij deze vervolgonderzoeken het eigen risico betalen. Alleen voor het GUO betaal je geen eigen risico.
  Tip: dit zijn de opties voor prenatale diagnostiek.
 2. Bevalling
  Als je thuis bevalt of als je met medische noodzaak in het ziekenhuis bevalt, wordt dit volledig vergoed door de basisverzekering. Wil je graag in een geboortecentrum bevallen? Dan geldt een eigen bedrage van 357,84 euro. Voor een bevalling zonder medische noodzaak in een ziekenhuis, de zogeheten poliklinische bevalling, wordt in 2020 219,00 euro vergoed. De kosten voor een bevalling verschillen per ziekenhuis, daardoor verschilt ook de eigen bijdrage. Deze ligt doorgaans in de buurt van de eigen bijdrage in een geboortecentrum (357,84 euro).
  Lees ook: Is bevallen in het ziekenhuis veiliger?
 3. Ziekenhuisopname bij complicaties of na de bevalling
  Ben je in het ziekenhuis bevallen en moet je om medische redenen iets langer blijven? Of moest je tijdens je zwangerschap in het ziekenhuis worden opgenomen? Dan worden de kosten voor je ziekenhuisopname ook vergoed vanuit de basisverzekering, net als medische nazorg van de gynaecoloog.
 4. Kraamzorg
  Tijdens je zwangerschap wordt kraamzorg vanuit de basisverzekering vergoed voor een minimum van 24 uur en een maximum van 80 uur of uiterlijk 10 dagen. Voor elk uur kraamzorg geldt in 2020 wel een eigen bijdrage van 4,50 euro. Het is mogelijk om deze eigen bijdrage (deels) aanvullend te verzekeren. Dit geldt zowel voor kraamzorg thuis als in het ziekenhuis. Hoeveel uur kraamzorg je precies vergoed krijgt, hangt af van jouw situatie.Als je borstvoeding geeft is 49 uur de standaard, bij kunstvoeding is het 45 uur. Je verloskundige kan extra uren kraamzorg uitschrijven, bijvoorbeeld als de borstvoeding niet goed verloopt of als je baby opstartproblemen heeft.Als je in het ziekenhuis zonder medische indicatie bevalt en je krijgt daar kraamzorg, dan betaal je daar in totaal 35 euro voor. Voor je baby is dat 17,50 euro én voor jezelf 17,50 euro per dag voor de kraamzorg. De basisverzekering vergoedt maximaal 127,50 euro per dag aan ziekenhuiskosten als je daar bevalt zonder medische indicatie. Alles wat boven dat bedrag komt, moet je zelf betalen.
 5. Urineverlies na bevalling
  Na een bevalling kunt je last krijgen van bekkenbodemproblemen. Je kunt dan af en toe urine verliezen, bijvoorbeeld als je lacht of niest. Je kunt dit probleem behandelen met bekkenbodemfysiotherapie. De eerste negen behandelingen worden uit je basisverzekering vergoed. Wel betaal je zelf het eigen risico. Lees hier hoe je zelf je bekkenbodemspieren kunt trainen tijdens en na de zwangerschap.
 6. Huisarts
  Heb je last van zwangerschapskwaaltjes of heb je problemen na de bevalling en wil je even langs de huisarts? Deze kosten vallen ook gewoon onder de basisverzekering.Dit zijn de 10 meest voorkomende zwangerschapskwaaltjes.
 7. Geneesmiddelen
  Heb je tijdens je zwangerschap of kraamtijd geneesmiddelen nodig? Als deze worden voorgeschreven door je huisarts, verloskundige of gynaecoloog, krijg je de kosten meestal ook vergoed vanuit je basisverzekering. Dit geldt niet voor paracetamol of foliumzuur. Deze medicijnen moet je zelf betalen.
  Lees meer: Welke medicijnen mag je slikken en welke zijn een risico voor je ongeboren baby?

Eigen risico en zwanger

Het feit dat de bovenstaande zorgkosten binnen de basisverzekering vallen, betekent niet dat je zelf niets hoeft te betalen. Sommige van bovenstaande kosten vallen namelijk onder het eigen risico. Iedereen heeft een verplicht eigen risico van 385 euro en daarbovenop eventueel een vrijwillig eigen risico: de hoogte van dat bedrag heb je zelf vastgesteld.

Hoe hoger je eigen risico is, hoe meer korting je krijgt op je premie. Maar hoe hoger je eigen risico is, hoe meer je ook zelf moet betalen voor zorgkosten uit de basisverzekering. Tot het vastgestelde bedrag moet je namelijk alle zorgkosten (die onder het eigen risico vallen) zelf betalen. Pas als de kosten boven dat bedrag uitstijgen, vergoedt de verzekeraar de zorg die binnen de basisverzekering valt.

Wat valt er wel/niet onder het eigen risico?

Over het algemeen geldt dat alle afspraken, zorg en hulp van je verloskundige en huisarts niet onder het eigen risico vallen. Deze kosten worden dus direct vergoed. Kraamzorg valt ook niet onder het eigen risico. Gynaecologische hulp valt vaak wel onder het eigen risico. Een overzicht:

Valt wel onder eigen risico:

 • Bloedonderzoeken
 • Geneesmiddelen
 • Combinatietest
 • NIPT, vlokkentest en vruchtwaterpunctie
 • Ambulancevervoer naar het ziekenhuis
 • Gynaecologische hulp of nazorg na de bevalling

Valt niet onder eigen risico:

 • Verloskundige hulp
 • Huisarts
 • Bevalling (ook een eventuele keizersnede, als dat medisch noodzakelijk is)
 • Kraamzorg
 • Voorgeschreven echo’s
 • Ziekenhuisopname bij complicaties of bij bevalling met medische noodzaak
Check je polis

Wat er precies wel en niet onder het eigen risico valt, kan per verzekeraar verschillen. Check dit dus in je zorgpolis, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

tip

Wat kun je aanvullend verzekeren voor je zwangerschap?

Er zijn ook zorgkosten die je tijdens je zwangerschap maakt die níet binnen de basisverzekering vallen en dus niet vergoed worden. Deze kun je eventueel aanvullend verzekeren, zodat het toch (deels) gedekt wordt door je verzekering. Ook de eigen bijdragen kun je vaak aanvullend verzekeren.

Deze zaken kun je bij de meeste verzekeraars aanvullend verzekeren:

Elke verzekeraar biedt andere aanvullende verzekeringen aan. Of alle bovenstaande zorgkosten daadwerkelijk vergoed worden in je aanvullende verzekering, ligt dus aan het pakket dat je kiest. Het verschilt ook weer per zorgverzekeraar of je een volledige vergoeding krijgt, of slechts een deel van het bedrag. Check dus goed wat er precies wel en niet vergoed wordt, voordat je een aanvullende verzekering afsluit.

Zwanger en aanvullend verzekeren: wel of niet doen

Iedereen moet zelf de keuze maken over het wel of niet nemen van een aanvullende zorgverzekering tijdens de zwangerschap. De premie voor een aanvullende verzekering kan variëren van 8 tot 60 euro per maand, die bovenop de premie van je basisverzekering komt. Hoe meer premie je betaalt, hoe meer zorgkosten er worden vergoed.

Weeg van tevoren voor jezelf af of die maandelijkse extra premie het waard is om je aanvullend te verzekeren. Dit kun je doen door op een rijtje te zetten welke zorgkosten je verwacht te moeten betalen tijdens de zwangerschap (kosten die dus buiten de basisverzekering vallen). Vergelijk dit met de maandelijkse extra premiekosten die je het komende jaar zou betalen voor een aanvullende verzekering om die zorgkosten te vergoeden. Zijn de verwachte zorgkosten hoger dan de premiekosten? Dan is het verstandig om je aanvullend te verzekeren. Verwacht je juist voordeliger uit te komen als je de kosten zelf betaalt? Dan kun je ervoor kiezen om geen aanvullende verzekering te nemen.

Er zijn ook verzekeraars die een speciale zwangerschapsverzekering of gezinsverzekering aanbieden. Ook voor deze pakketten geldt: vraag je van tevoren af of de extra premiekosten opwegen tegen de vergoedingen die ze aanbieden.

Tussentijds wijzigen

Het overstappen naar een andere zorgverzekeraar of het wijzigen van je pakket kan elk jaar in november en december. Als je op dat moment zwanger bent of zwanger wilt worden, is het verstandig om eens goed te kijken naar de verschillende pakketten die worden aangeboden. Besluit voor jezelf welke zorgkosten je tijdens je zwangerschap graag vergoed wilt krijgen en pas je verzekering daarop aan.

Als je voor 1 januari je oude zorgverzekering hebt opgezegd, heb je tot 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. Daarna zit je er weer een jaar aan vast. Zorg dus dat je in november of december je keuze maakt.

Het kan natuurlijk zijn dat je nét een nieuwe zorgverzekering hebt afgesloten en in het nieuwe jaar ontdekt dat je zwanger bent. Als je zorgverzekering op dat moment niet aansluit bij je wensen, kun je misschien alsnog je pakket bij je huidige verzekeraar wijzigen. Een klein aantal verzekeraars biedt namelijk de mogelijkheid aan om tussentijds je pakket te wijzigen als er sprake is van een zwangerschap. Bekijk hier om welke verzekeraars dat gaat.

Vergelijk zorgverzekeringen

Ben je al zwanger of hoop je in 2020 zwanger te worden? Controleer dan welke zorgkosten er in je huidige pakket vergoed worden. Vergelijk het daarna eens met de pakketten die bij andere verzekeraars worden aangeboden: misschien zie je ergens anders wel een aanvullend pakket met meer dekking voor lagere premiekosten.

Er zijn ontzettend veel verzekeraars met elk weer een heleboel verschillende pakketten, dus gebruik een onafhankelijke vergelijkingswebsite, bijvoorbeeld de Zorgvergelijker van de Consumentenbond of Independer.

Keuze van ziekenhuis of zorgverlener

Staat voor jou al vast in welk ziekenhuis je wilt bevallen? Of heb je voorkeur voor een bepaalde verloskundigenpraktijk? Controleer dan of deze zorgverlener of dit ziekenhuis wel een contract heeft met jouw zorgverzekeraar en of dit onder jouw polis valt. Als je een budgetpolis of naturapolis hebt, krijg je je zorgkosten alleen vergoed als je naar het ziekenhuis gaat waarmee je verzekeraar een contract heeft. Dat kan ook gelden voor je verloskundigenpraktijk. Als je een combinatiepolis of restitutiepolis hebt, mag je zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat.

Kraampakket aanvragen

Als je aanvullend verzekerd bent, dan krijg je (waarschijnlijk) een kraampakket van je verzekeraar toegestuurd. In dit pakket zitten alle medische artikelen die nodig zijn voor een bevalling en de kraamtijd. Je moet dit pakket wel zelf aanvragen bij je verzekeraar, minimaal twee maanden voor de verwachte bevallingsdatum. Je kunt een kraampakket ook zelf kopen bij een apotheek, drogist of via een online winkel.

Baby verzekeren

Als je baby is geboren, moet hij ook worden verzekerd. Dat is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook verstandig: anders krijg je namelijk de zorgkosten voor je kind niet vergoed. Je moet je kind voordat hij vier maanden oud is aanmelden bij een zorgverzekering. Nadat je je baby hebt aangemeld, gaat de verzekering met terugwerkende kracht vanaf de geboortedatum in.

In Nederland mogen alle kinderen tot achttien jaar gratis worden meeverzekerd op de basisverzekering van de ouders. Vaak krijgen ze dan ook nog eens gratis dezelfde aanvullende verzekering als jij voor jezelf hebt afgesloten.

Lees hier meer over het aanmelden van je baby bij de zorgverzekering.