bevalling ziekenhuis

Is bevallen in het ziekenhuis veiliger?

Als er geen medische reden is om in het ziekenhuis te bevallen, mag je in Nederland kiezen voor een thuisbevalling. Verloskundige Ellen Andrea legt uit waarom bevallen in het ziekenhuis niet per se veiliger is.

Thuisbevalling even veilig

Een thuisbevalling is bij een goede selectie van de verloskundige even veilig als bevallen in het ziekenhuis. Uit het onderzoek, gepubliceerd in het gezaghebbende British Journal of Obstetrics and Gynaecology, blijkt dat er geen hogere babysterfte is bij baby’s van vrouwen die thuis bevallen. Ze worden ook niet vaker op de intensive care opgenomen. Aan het onderzoek deden meer dan een half miljoen Nederlandse vrouwen mee. Deze vrouwen konden medisch gezien allemaal thuis bevallen en werden begeleid door een verloskundige.

Nadelen bevallen in het ziekenhuis

Er is zelfs gebleken dat het bij een 2e of volgende bevalling veiliger is om thuis te bevallen. In het ziekenhuis zijn professionals geneigd om eerder, en soms onterecht, in te grijpen. Ook is het goed om te bedenken dat een rit naar het ziekenhuis voor adrenaline in je lijf zorgt. Adrenaline is de tegenhanger van oxytocine, het hormoon dat de weeën sterk maakt. Dat is ook de reden dat, vooral bij een eerste kind, geadviseerd wordt om het eerste deel van de ontsluiting thuis te laten plaatsvinden. Pas als de bevalling goed op gang is, ga je eventueel, in overleg met de verloskundige, naar het ziekenhuis.

Stel de beslissing nog even uit

Als je je prettig en dus veilig voelt, beval je het best. En of je je prettig voelt tijdens de weeën, kun je het best tijdens de bevalling beoordelen. Misschien gaat de bevalling wel zó snel en voorspoedig, dat je geen keuze hebt. Maar andersom kan ook: dat je thuis of in bad wilt bevallen, maar alsnog naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld omdat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. Kortom: laat alle opties open. Je weet nooit hoe jouw bevalling zal verlopen.