inleiding

Inleiden van de bevalling

Als je bevalling ingeleid wordt, moet je in ieder geval in het ziekenhuis bevallen. Wat houdt zo’n ingeleide bevalling in? Hier vind je alle infomatie over een bevalling inleiden.

Inleiden bevalling

Om de weeën op gang te helpen, krijg je via een infuus het hormoon oxytocine toegediend. Meestal krijg je niet alleen een infuus, maar worden jij en je baby ook op het CTG aangesloten en daarvoor moet je blijven liggen. Door middel van het CTG wordt de conditie van je kind voortdurend in de gaten gehouden.

Advertentie

De hartslagen worden geregistreerd door een draadje dat op het hoofdje van je baby is aangebracht. De sterkte van de weeën wordt gemeten via een dun slangetje (drukkatheter) in de baarmoeder of door een band om je buik. Een inleiding is altijd extra spannend, omdat je moet wachten op de weeën.

Wat houdt een ingeleide bevalling in?

Als je bevalling ingeleid wordt, moet je in ieder geval in het ziekenhuis bevallen. Wat houdt zo’n ingeleide bevalling in? Als de gezondheid van de baby of jouw gezondheid in gevaar komt, kan besloten worden een bevalling in te leiden. De bevalling wordt ingeleid als:

  • het CTG-apparaat aangeeft dat je baby het benauwd heeft
  • uit een echo blijkt dat je kind een groeivertraging heeft
  • de vliezen zijn gebroken en er infectiegevaar dreigt
  • de vliezen al langer dan 48 uur geleden zijn gebroken en je nog geen weeën hebt
  • je zwangerschapsvergiftiging hebt
  • je langer dan 2 weken overtijd bent

Er zijn nog meer redenen om een bevalling in te leiden. Een bevalling kan worden ingeleid vanwege het verloop van een vorige zwangerschap of door complicaties tijdens de huidige zwangerschap. Ook wordt in sommige ziekenhuizen een bevalling ingeleid op verzoek van de zwangere, zonder medische redenen.

Weeën opwekken

Als de baarmoedermond niet verweekt is, zal de gynaecoloog een speciale gel in de vagina aanbrengen die voor verweking van de baarmoedermond zorgt. Soms moet dit een dag later herhaald worden. Het kan zijn dat de weeën hierdoor spontaan op gang komen, maar vaak moeten ze daarna opgewekt worden met het hormoon oxytocine.

Is de baarmoedermond al wel uit zichzelf verweekt, dan hoeft er geen gel aangebracht te worden. De vliezen kunnen gebroken worden, waardoor de weeën soms vanzelf op gang komen. Gebeurt dit niet, dan krijg je via een infuus het weeënopwekkend hormoon oxytocine toegediend.

In de meeste gevallen krijg je niet alleen een infuus, maar worden jij en je kind ook op het CTG-apparaat aangesloten. De conditie van je kind wordt in de gaten gehouden door middel van dit apparaat. Door een draadje dat op het hoofd van je baby is bevestigd, worden de hartslagen geregistreerd. De sterkte van je weeën kan worden gemeten door middel van een dunne slang, ofwel een drukkatheter, in de baarmoeder of door een band om je buik.

Vragen en antwoorden over het inleiden van de bevalling

Soms is het nodig om de weeën kunstmatig op gang te brengen. De bevalling wordt dan ingeleid. Gynaecoloog Dorenda van Dijken beantwoordt de belangrijkste vragen over inleiden.

Blijf ik tot de geboorte aan het infuus liggen?

Meestal houd je het infuus tot de bevalling achter de rug is. Soms komen niet alleen de ontsluitingsweeën moeilijk op gang, maar heb je ook nauwelijks of geen persweeën. Door de oxytocine uit het infuus worden ook de persweeën gestimuleerd.

De bevalling verloopt vaak niet anders dan bij weeën die spontaan op gang zijn gekomen. Meestal wordt de baby binnen 24 uur geboren. Ongeveer een uur nadat ook de placenta er is, wordt het infuus verwijderd.

Is de bevalling inleiden gevaarlijk voor de baby?

Het hormoon oxytocine dat bij een inleiding wordt gebruikt, wordt normaal gesproken ook door je lichaam aangemaakt. Oxytocine is dus een lichaamseigen stof die niet schadelijk is voor je gezondheid of die van de baby.

Wel kan een te grote hoeveelheid van dit hormoon kramp in de baarmoeder veroorzaken. Dat is ook meteen de reden waarom het middel per infuus wordt toegediend. De hoeveelheid kan dan geleidelijk worden verhoogd of, als dat nodig mocht zijn, verlaagd.

Is een ingeleide bevalling extra pijnlijk?

Dat hoeft niet. Elke vrouw reageert anders op het toegediende hormoon. Sommige vrouwen kunnen net als bij een spontaan op gang gekomen bevalling de weeën prima opvangen, maar er zijn ook vrouwen die veel heftiger reageren en een weeënstorm krijgen. Dat kan erg pijnlijk zijn. In dat geval wordt de pomp van het infuus altijd meteen lager gezet.

Betekent een ingeleide bevalling automatisch een kunstverlossing?

Bij een inleiding is er 20% meer kans op een kunstverlossing met een vacuümpomptangverlossing of een keizersnede. Dit is dus lang niet altijd het geval.

Ook na een ingeleide bevalling mag je vaak meteen naar huis. Maar omdat er vaak een medische indicatie is om de bevalling in te leiden, is het ook mogelijk dat jij en je baby iets langer in het ziekenhuis moeten blijven.

Dat je ingeleid wordt, betekent trouwens nog niet dat je voor een volgende bevalling opnieuw naar het ziekenhuis moet om ingeleid te worden.